Pensjonssparing med et bærekraftig fokus

Ønsker dere en mer bærekraftig pensjonssparing? Hos Nordea kan dine ansatte samle pensjonen sin i selskaper som legger ekstra vekt på på miljø, menneskerettigheter og sosiale- og forretningsetiske forhold.

Å investere pensjonen i fond med et bærekraftig fokus er virkningsfullt. Dette er penger som skal stå lenge, og ved å plassere de i riktige selskaper kan den ansatte bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Er bedriftens pensjonsavtale plassert i Nordea Liv kan dere gi alle ansatte tilgang til investeringsprofilene Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. 

Fondene det investeres i gjennom Nordea Liv Bærekraft Valutasikret, investerer i selskaper som er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til ESG (Enviroment, Social, Governance), og jobber aktivt for å finne innovative, bærekraftige løsninger.

Avkastningen har i år vært god. Nordea Liv Bærekraft 100 har hittil i år levert en avkastning på om lag 15 prosent. Til sammenligning har Nordea Liv Indeksforvaltning 100 levert en avkastning på om lag 10 prosent (pr. 20.11.20).

Det er enkelt å skifte til investeringsprofiler som tar hensyn til bærekraft - dette er kun noen tastetrykk unna. I mobilløsningen Nordea Boost kan den ansatte enkelt velge Nordea Liv Bærekraft Valutasikret. 

Synliggjør pensjon som et ansattgode

De ansatte kan knyttes tettere til bedriften med en god pensjonsavtale. Husk at pensjon er de ansattes fremtidige lønn, og et viktig ansattgode. Dessverre er det få som har oversikt over hva de faktisk får i pensjon. I mobilløsningen Nordea Boost visualiseres pensjon på en helt ny og oversiktlig måte for dine ansatte. Her kan de enkelt sjekke lønnen sin som pensjonist og ta flere smarte grep for å øke denne. 

Få frigjort tid til det som er viktig 

I Nordea er vi opptatt av å gi bedriften din smarte digitale løsninger til administrering og synliggjøring av pensjonsavtalen, sånn at får du frigjort tid til det som er viktig. 

Pensjonssparing med fokus på bærekraft

Hvordan pensjonen investeres kan utgjøre en forskjell. Dine ansatte kan samle pensjonsmidlene sine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold og menneskerettigheter.

Les om Nordea Liv Bærekraft Valutasikret!