Auto FX Suite

Automatisert valutahandel er svært fordelaktig for alle bedrifter som handler med utlandet. Setter du valutahandelen på autopilot, vil løsningene våre for valutaautomatisering ta seg av de manuelle oppgavene og gi deg mer tid til å fokusere på det som er viktig, nemlig drift og vekst. Du kan velge mellom å automatisere enkle, regelmessige valutakonverteringer eller å strømlinjeforme komplekse prosesser gjennom direkte API-integrasjoner.

Hva er automatisert valutahåndtering og -handel?

De globale valutamarkedene holder til i fire ulike deler av verden, og det betyr at handelen pågår 24 timer i døgnet, fem dager i uka. Det høye tempoet i valutamarkedene, i kombinasjon med andre oppgaver knyttet til motparter i utlandet, krever at du er forberedt på raske endringer og nye oppgaver. Det er her automatisering kan være svært nyttig for at du skal beholde oversikten.

Nordea AutoFX Suite er utviklet for å strømlinjeforme bedriftens valutaoppgaver. Automatisering av valutahandel kan forbedre effektivitet og prosesser, redusere både markeds- og driftsrisiko, men også understøtte beslutningstaking og på den måten frigjøre verdifull tid til andre oppgaver i bedriften.

AutoFX Suite består av fire elementer som kombinert oppfyller en rekke kundebehov uavhengig av bedriftens størrelse eller hvor kompleks valutahåndteringen er. Disse brukervennlige løsningene er enkle å ta i bruk og kan gi deg betydelig mer effektive arbeidsflyter for valutahandel. De kan hjelpe deg med å forstå hvordan valutakurser påvirker bedriften, utføre valutatransaksjoner automatisk og enkelt implementere sikringsstrategier. Da kan du fokusere på utviklingen av bedriften.

Nordeas AutoFX løsninger

AutoFX API-er

Analyser og lag prognoser for valutakontantstrømmen så du kan ta bedre beslutninger

Ta en nærmere titt på de fire valuta-API-ene vi tilbyr

AutoFX Hedging

Automatiser valutasikring i henhold til din egen sikringspolicy

Les mer om AutoFX Hedging

AutoFX Liquidity Management

Automatiser likviditetsstyringen og frigjør tid og ressurser

Finn ut mer om hvordan du kan effektivisere valutastrømmene

Hvorfor automatisere?

Valutaautomatisering er ikke lenger en luksus, det er en strategisk nødvendighet

Noen økonomimedarbeidere og økonomisjefer har vært redd for å miste kontroll med automatisering, vært skeptisk til hvor komplekst det er, eller hvordan det kan integreres med deres egne roller. Men når automatisering implementeres strategisk, bidrar løsningen til økt effektivitet og lavere risiko samtidig som den frigjør tid som kan brukes på mer verdiskapende oppgaver. Du har fortsatt full kontroll over handelsstrategiene dine. Du angir parameterne og kan dermed velge hva du gjør manuelt, og hva du vil automatisere. Ved å automatisere valutahåndteringen kan du og organisasjonen strømlinjeforme repetitive, manuelle prosesser, slik at du kan ha kontroll på dagen i dag og være klar for det som måtte skje i morgen.

Du bestemmer hva og hvor mye du skal automatisere. Vi er så heldige å kunne hjelpe både noen av Nordens største bedrifter og organisasjoner og små oppstartsbedrifter. Noen velger å automatisere hele prosessen, mens andre automatiserer små og tidkrevende irriterende prosesser. 

Fokuser på vekst
Fordeler

Nordeas automatiske løsninger for valutahandel er brukervennlige løsninger som er enkle å implementere.

Valutaspesialistene våre vil gjerne hjelpe deg!