Hva er automatisert valutahåndtering og -handel?

De globale valutamarkedene holder til i fire ulike deler av verden, og det betyr at handelen pågår 24 timer i døgnet, fem dager i uka. Det høye tempoet i valutamarkedene, i kombinasjon med andre oppgaver knyttet til motparter i utlandet, krever at du er forberedt på raske endringer og nye oppgaver. Det er her automatisering kan være svært nyttig for at du skal beholde oversikten.

Nordea AutoFX Suite er utviklet for å strømlinjeforme bedriftens valutaoppgaver. Automatisering av valutahandel kan forbedre effektivitet og prosesser, redusere både markeds- og driftsrisiko, men også understøtte beslutningstaking og på den måten frigjøre verdifull tid til andre oppgaver i bedriften.

AutoFX Suite består av fire elementer som kombinert oppfyller en rekke kundebehov uavhengig av bedriftens størrelse eller hvor kompleks valutahåndteringen er. Disse brukervennlige løsningene er enkle å ta i bruk og kan gi deg betydelig mer effektive arbeidsflyter for valutahandel. De kan hjelpe deg med å forstå hvordan valutakurser påvirker bedriften, utføre valutatransaksjoner automatisk og enkelt implementere sikringsstrategier. Da kan du fokusere på utviklingen av bedriften.

Nordeas AutoFX løsninger

AutoFX API-er

Analyser og lag prognoser for valutakontantstrømmen så du kan ta bedre beslutninger

Ta en nærmere titt på de fire valuta-API-ene vi tilbyr

AutoFX Hedging

Automatiser valutasikring i henhold til din egen sikringspolicy

Les mer om AutoFX Hedging

AutoFX Liquidity Management

Automatiser likviditetsstyringen og frigjør tid og ressurser

Finn ut mer om hvordan du kan effektivisere valutastrømmene

Hvorfor automatisere?
Fokuser på vekst
Fordeler