Automatiser valutasikring med dine egne regler uten å miste kontroll

Bedrifter som har internasjonal virksomhet, eksponeres for valutasvingninger når de kjøper og selger varer i utenlandsk valuta. Automatisert valutasikring kan brukes til å beskytte virksomheten mot valutarisiko. Løsningen er helautomatisert og konfigureres i henhold til din egen sikringspolicy. 

 

Hvordan fungerer AutoFX Hedging?
AutoFX Hedging-funksjoner
Viktige fordeler med AutoFX Hedging
Hvem er tjenesten beregnet på?