AutoFX Hedging

Nordeas AutoFX Hedging-løsning gjør det lettere å håndtere valutarisiko på en systematisk måte. Det er en plug-and-play-løsning med en rekke risikohåndteringsverktøy som hjelper deg med å begrense valutarisikoen når du driver virksomhet utenfor hjemmemarkedene dine.

Automatiser valutasikring med dine egne regler uten å miste kontroll

Bedrifter som har internasjonal virksomhet, eksponeres for valutasvingninger når de kjøper og selger varer i utenlandsk valuta. Automatisert valutasikring kan brukes til å beskytte virksomheten mot valutarisiko. Løsningen er helautomatisert og konfigureres i henhold til din egen sikringspolicy. 

 

Hvordan fungerer AutoFX Hedging?

AutoFX Hedging er en moderne skyplattform som du enkelt får tilgang til fra en nettleser.  Løsningen effektiviserer det tradisjonelle sikringsarbeidet gjennom å automatisere den manuelle beregningen av valutaeksponering og strømlinjeforme valutasikringsprosessen.  

Med automatisk sikring slipper du de manuelle oppgavene som lett fører til feil. Det betyr likevel ikke at du spiller en mindre viktig rolle eller kan erstattes av teknologi. Automatisering av administrative oppgaver gir deg tid til mer verdiskapende arbeid, som strategisk planlegging. Det gjør at du kan konsentrere deg om å analysere bedriftens behov og utvikle valutapolicyen og en fungerende sikringsstrategi. Det har du behov for når du skal angi parametere samt kontrollere, vurdere og justere sikringsprosessen.  

Her er et eksempel på en strømlinjeformet arbeidsflyt for valutahandel: 

1. Identifiser typen valutaeksponeringer du har, definer valutapolicyen og sikringsstrategien. 

2. Legg inn policyen for valutarisiko eller sikringsregler i AutoFX Hedging. Dette trenger du naturligvis kun gjøre én gang. 

3. Hent ordrer fra ERP-systemet med ett klikk eller ved å dra og slippe Excel-filen til systemet.  

4. AutoFX Hedging kombinerer ordrer med åpne valutahandler i henhold til policyen og informerer deg om nødvendige handler – helt automatisk! 

5. Du kan så utføre handlene i AutoFX Hedging med kun ett klikk.  

Du trenger ikke overføre data eller sende e-poster frem og tilbake, siden alle godkjenninger og dokumentasjon kan gjøres i AutoFX Hedging.  

Med AutoFX Hedging kan du bruke individuelle ordrer, fakturaer og omtrentlige kontantstrømprognoser som grunnlag for sikring. Du kan velge mellom 1-til-1-sikring og bruke individuelle ordrer eller fakturaer, eller valutasikring basert på prognoser med kontantstrømprognoser som er enkle å oppdatere.  

AutoFX Hedging-funksjoner
Viktige fordeler med AutoFX Hedging
Hvem er tjenesten beregnet på?

Finn ut hvordan du kan spare ressurser med AutoFX Hedging

Vi har et dedikert team med valutaspesialister som hjelper deg med å automatisere en sikringsstrategi som oppfyller behovene du har for valutasikring.