Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Lån

Nedbetalingslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode. Nedbetalingslån kan gis med flytende rente, rentekorridor eller med fast rente.

Dine fordeler med nedbetalingslån

 • Utbetales i én sum og sikrer fleksibilitet
 • Flere typer sikkerhet kan brukes
 • Velg selv mellom flytende  rente, rentekorridor  eller fast rente

Lån med flytende rente

flytende_rente_NO - image Flytende rente vil si at renten på lånet beveger seg i takt med renteutviklingen i markedet.

 Dine fordeler

 • Rentekostnadene går ned dersom renten går ned
 • Fleksibelt da du ikke binder deg til én rente

Lån med rentekorridor

rentekorridor - NO - imageLån med rentekorridor gir virksomheten både forutsigbarhet og fleksibilitet. Korridoren sikrer at renten forblir innenfor de avtalte rentenivåer. Ved opptak vil renten være flytende, men vil ikke falle under eller bli høyere enn forhåndsdefinerte nivåer. 

Dine fordeler

 • Kjent maksrente under hele korridorperioden
 • Trygghet og forutsigbarhet for renteutgiftene
 • Mer fleksibelt enn lån med fast rente
 • Les mer om lån med rentekorridor

Lån med fast rente

Bunden ränta - fixed interest rate illustration - imageI et fastrentelån binder man renten på lånet i et visst antall år for å unngå å bli påvirket av eventuelle renteendringer. 

Dine fordeler

 • Kjent rentekostnad under hele fastrenteperioden 
 • Trygghet og forutsigbarhet for renteutgiftene

Priser

Priser oppgis på forespørsel - ring Kundeservice 232 06002.

Søk om finansiering

Søk om nedbetalingslån

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager