Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Lån

Nedbetalingslån brukes som regel til å finansiere prosjekter og investeringer som avskrives over en kortere eller lengre periode. Nedbetalingslån kan gis med flytende rente eller med fast rente.

Dine fordeler med nedbetalingslån

  • Utbetales i én sum og sikrer fleksibilitet
  • Flere typer sikkerhet kan brukes
  • Velg selv mellom flytende  rente eller fast rente

Lån med flytende rente

Rörlig ränta - Floating rate illustration - image Flytende rente vil si at renten på lånet beveger seg i takt med renteutviklingen i markedet.

 Dine fordeler

  • Rentekostnadene går ned dersom renten går ned
  • Fleksibelt da du ikke binder deg til én rente

Lån med fast rente

Bunden ränta - fixed interest rate illustration - imageI et fastrentelån binder man renten på lånet i et visst antall år for å unngå å bli påvirket av eventuelle renteendringer. 

Dine fordeler

  • Kjent rentekostnad under hele fastrenteperioden 
  • Trygghet og forutsigbarhet for renteutgiftene

Priser

Priser oppgis på forespørsel - ring Kundeservice 232 06002.

Søk om finansiering

Søk om nedbetalingslån

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager