SEPA - Et Eurobetalingsområde i Europa

Fakta om SEPA

Hensikten med et felles betalingsområde for euro (SEPA- Single Euro Payments Area) er å ha en enhetlig prosess for betaling av varer og tjenester i Europa. Det skal være like enkelt for bedrifter og privatpersoner å handle på tvers av land i SEPA-området som det er å handle i eget land. Betalinger gjennomføres i ISO 20022 XML format der kontonumrene er oppført i IBAN-format.

SEPA medfører flere muligheter for foretaket deres, det kan bety mer effektiv cash management og bedre oversikt over foretakets kontantsituasjon i Europa. Det kan også gjøre det mulig å håndtere betalinger på en enklere og mer sentralisert måte. For at betalingen skal bli en SEPA-betaling, må følgende kriterier være oppfylt: 

  • Valutaen må være euro.
  • Betalingen må være komersiell - til en bedrift eller en privatperson.
  • Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
  • Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
  • Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.

Optimere med SEPA

Endringene med et enkelt betalingsområde påvirker alle selskaper, store og små, som har betalinger i euro.

De første skrittene mot fordelene med SEPA:

  • Analysér foretakets kontantstrøm og betalingsrutiner og undersøk hvordan disse påvirkes av SEPA.
  • Kontrollér at alle foretakets fakturaer og liknende dokumenter inneholder den informasjonen bankerne trenger, inklusive foretakets IBAN og bankens BIC.
  • Kontrollér også at alle fakturaer som forretningspartnerne deres utsteder, inneholder IBAN og BIC.
  • For å optimalisere betalingsprosessen, kontrollér at foretakets ERP-system er kompatibelt med ISO 20022 (version 3).
  • Sist men ikke minst, vennligst snakk med kontaktpersonen din i Nordea for mer informasjon, hjelp og veiledning om hvilke SEPA-tjenester som passer best for virksomheten din, og hvordan du kan optimalisere betalingsprosessen ytterligere.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager