Tjenestepensjon

Blå bakgrunn med tekst 

Hvorfor flytte bedriftens tjenestepensjon til Nordea

Les mer om innskuddspensjon ›
Våre produkter Hva er viktig ved valg av pensjonsleverandør? Våre produkter

Innskuddspensjon

Avtale hvor pensjons- innskuddet er avtalt

Innskuddspensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver hvert år setter av et beløp basert på en prosentsats av lønnen din.

Ytelsespensjon

Avtale hvor pensjons- utbetalingen er avtalt

Ytelsespensjon er en pensjonsavtale hvor bedriften bestemmer det fremtidige pensjonsnivået for de ansatte.

Hva er viktig ved valg av pensjonsleverandør?

Råd om tjenestepensjon

Tools for wood work  

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har du en spesielt gunstig mulighet til pensjonssparing. Opprett en pensjonsavtale innen 31. mars og få inntektsfradrag.

architect works on model  

Pensjonsreformen

Vet du hvilke endringer som har kommet med pensjons- reformen, og hvilke konsekvenser det har for din bedrift?