Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Ungt Entreprenørskap

Når bedriften er formelt etablert, trenger den en Bedriftskonto til daglig drift. Her kan dere lese om hvordan dere skal gå fram.

Har dere spørsmål om utfyllingen av Kundeprofilskjema? La Nova veilede dere med utfyllingen.

Nordea har de senere år vært en av flere samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap bygger sine programmer på en læringsstrategi der «lære ved å gjøre» er viktig og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Elevbedrift (EB)

EB er utviklet for elever i ungdomsskolen. Elevene skal starte, drive og avvikle sin egen elevbedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. En elevbedrift registreres hos Ungt Entreprenørskap og bankkontoen registreres på en av elevene i bedriften.

Ungdomsbedrift (UB)

UB er utviklet for elever i videregående skole. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. En ungdomsbedrift skal ha en "ansvarlig lærer" som er ansvarlig for at arbeidet forankres i undervisningen og foregår innen rammene som er satt. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Studentbedrift (SB)

SB er utviklet for studenter i høyere utdanning. Studentene starter og driver egen bedrift med en kontaktperson fra høgskolen/universitetet og en mentor fra næringslivet. Studentbedrift kan gjennomføres som en del av studiene eller i tillegg til studiene. En studentbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Slik går dere frem for etablering av kundeforhold

Se under for fremgangsmåte og dokumentkrav

Elevbedrift

Kontoen vil opprettes på en av elevene. Book et møte med en rådgiver ved å ringe 232 06001 så får du hjelp til kontoopprettelse. Ta med følgende til møtet:

Ungdomsbedrift

Dokumentasjonen ovenfor sendes til: Nordea Bank Abp, filial i Norge
Att: Corporate Support Kundeetablering
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo


I tillegg må følgende personer legitimere seg med pass.
  • Alle signaturberettigede
  • Den/de som skal disponere konto
Ring 232 06002 for å avtale et passende tidspunkt for legitimering. Når dere har legitimert dere og sendt inn dokumentene som spesifisert ovenfor så vil søknaden bli behandlet og skjema for signatur vil bli sendt dere per post. Når banken mottar signert skjema så er kontoen klar til bruk, og dere får informasjon om hvordan dere bestiller nettbank.

Studentbedrift

Dokumentasjon ovenfor sendes til: Nordea Bank Abp, filial i Norge
Att: Corporate Support Kundeetablering
Postboks 1166 Sentrum
0107 Oslo


I tillegg må følgende personer legitimere seg med pass.
  • Alle signaturberettigede
  • Den/de som skal disponere konto

Ring 232 06002 for å avtale et passende tidspunkt for legitimering. Når dere har legitimert dere og sendt inn dokumentene som spesifisert ovenfor så vil søknaden bli behandlet og skjema for signatur vil bli sendt dere per post. Når banken mottar signert skjema så er kontoen klar til bruk, og dere får informasjon om hvordan dere bestiller nettbank.

Rente Bedriftskonto

Følger ordinære betingelser for Bedriftskonto

Betalingstjenester

Starte opp

Elevbedrifter og ungdomsbedrifter må ha en ansvarlig lærer for å kunne starte opp. Studentbedrifter må knytte til seg en kontaktperson fra høgskolen/universitetet.

Mer informasjon om hvordan man kommer i gang, finner man på Ungt Entreprenørskap sine nettsider:

www.elevbedrift.noÅpnes i nytt vindu

www.ungdomsbedrift.noÅpnes i nytt vindu

www.studentbedrift.noÅpnes i nytt vindu

Merk at

Dersom det ikke er avtalt noe annet i vedtekter eller på Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene, er det alle bedriftseierne/deltakerne som sammen kan gjøre bindende avtaler på vegne av bedriften (signaturrett). Således må alle deltakerne signere papirene.

Kontakt oss

Du kan velge mellom åpen eller sikker chat. Har du generelle spørsmål som ikke krever identifisering kan du starte en chat med Nova, vår chat robot. (Krever ingen innlogging.)

Chat med oss

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tors 08.00-19:00 og til 17:00 på fredager
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager