Nordea har de senere år vært en av flere samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap bygger sine programmer på en læringsstrategi der «lære ved å gjøre» er viktig og utvikling av handlingskompetanse er et uttalt mål. Samarbeid mellom skole og arbeids- og næringsliv gir læringen mening, det bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativiteten i undervisningen.

Elevbedrift (EB)

EB er utviklet for elever i ungdomsskolen. Elevene skal starte, drive og avvikle sin egen elevbedrift, med skolens lærere og andre eksterne ressurspersoner som veiledere. Gjennomføringen av Elevbedrift kan variere fra noen få uker til et helt skoleår. En elevbedrift registreres hos Ungt Entreprenørskap og bankkontoen registreres på en av elevene i bedriften.

Ungdomsbedrift (UB)

UB er utviklet for elever i videregående skole. Gjennom et skoleår skal elevene etablere, drive og avvikle en ungdomsbedrift med lærer som veileder og en mentor fra lokalt næringsliv. En ungdomsbedrift skal ha en "ansvarlig lærer" som er ansvarlig for at arbeidet forankres i undervisningen og foregår innen rammene som er satt. En ungdomsbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Studentbedrift (SB)

SB er utviklet for studenter i høyere utdanning. Studentene starter og driver egen bedrift med en kontaktperson fra høgskolen/universitetet og en mentor fra næringslivet. Studentbedrift kan gjennomføres som en del av studiene eller i tillegg til studiene. En studentbedrift registreres i Brønnøysundregisteret via Ungt Entreprenørskap som en egen juridisk enhet.

Slik går dere frem for etablering av kundeforhold

Se under for fremgangsmåte og dokumentkrav

Elevbedrift

Kontoen vil opprettes på en av elevene. Book et møte med en rådgiver ved å ringe 232 06001 så får du hjelp til kontoopprettelse. Ta med følgende til møtet:

Ungdomsbedrift


I tillegg må følgende personer legitimere seg med pass.
  • Alle signaturberettigede
  • Den/de som skal disponere konto
Når dere har sendt inn registreringen og sendt inn dokumentene som spesifisert ovenfor så vil søknaden bli behandlet og skjema for signatur vil bli sendt dere per e-post. Når banken mottar signert skjema så blir kontoen klar til bruk.

Studentbedrift


I tillegg må følgende personer legitimere seg med pass.
  • Alle signaturberettigede
  • Den/de som skal disponere konto

Når dere har registrert dere med kundeprofilskjema og sendt inn dokumentene som spesifisert ovenfor, så vil søknaden bli behandlet og skjema for signatur vil bli sendt dere per e-post. Når banken mottar signert skjema så blir kontoen klar til bruk.

Merk at

Dersom det ikke er avtalt noe annet i vedtekter eller på Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene, er det alle bedriftseierne/deltakerne som sammen kan gjøre bindende avtaler på vegne av bedriften (signaturrett). Således må alle deltakerne signere papirene.

Kontakt oss

Du kan chatte med oss med identifisering med BankID. Det spiller ingen rolle hvilken bank den er i fra, så lenge den er tilknyttet BankID.

Chat med oss Åpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager