CREMUL innbetalingsfil

CREMUL innbetalingsfiler gir din bedrfit raskt oversikt over alle innbetalinger på bedriftens konti både med og uten KID, og muliggjør automatisk kontering av kundereskontroen. Kostnader knyttet til manuell kontering reduseres derfor betydelig og risikoen for feil minsker.​ CREMUL vil bli erstattet av ISO20022 XML fil for innbetalinger.

Bedriftens fordeler med CREMUL innbetalingsfil

  • Automatisk innlesning og behandling av majoriteten av transaksjonene i bedriftens økonomisystem
  • Raskere oppdatering av kundereskontro
  • Mulighet for oppfølging av sene betalere
  • Reduserer behovet for manuelle rutiner og minsker risikoen for feil
  • Tilgjengelig i de fleste regnskapsprogrammer

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager