Autogiro for betalingsmottaker

Autogiro er en elektronisk innkrevingstjeneste mellom bedrifter. Tjenesten kan med fordel benyttes av leverandører med gjentakende leveranser. Vi sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra dine faste kunders konti ved forfall.

Bedriftens fordeler

• Effektivt og sikkert - 100% korrekt betalingsinformasjon

• Reduserer kostnader

• Bedre betalere

Forutsetninger

• Du (betalingsmottaker) inngår en avtale med oss om å tilby Autogiro.

• Betaler inngår avtale om Autogiro overfor deg som betalingsmottaker - gjøres ved at du innhenter fullmakt til å belaste dine kunders konti.

• Du (betalingsmottager) holder oversikt over Autogiro-avtalene med dine kunder.

Autogiro for betaler

Autogiro er en direkte debiteringstjeneste for bedrifter. Tjenesten er basert på en avtale mellom betaler og betalingsmottaker om regelmessig belastning av betalers konto. I denne avtalen gir du banken fullmakt til å overføre avtalt beløp til betalingsmottaker, og får frigitt tid som debitor. 

Bedriftens fordeler med Autogiro 

• Regningene blir betalt automatisk

• Rimelig

• Du blir varslet i forkant av en betaling

• Du kan enkelt stoppe en betaling

• Du beholder full oversikt og kontroll med kontoen

Kom i gang 

Ta kontakt med bedriften som tilbyr Autogiro - i praksis er det betalingsmottakeren som innhenter fullmakt for trekk av et fast beløp fra din (betalers) konto.

Priser for Autogiro

Se vår prisliste for bedriftskunder herÅpnes i nytt vindu

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager