Chat med oss Åpnes i nytt vindu Kundeservice Bedrift Ris og ros

Bestill tilgang til aksjehandel i Nettbank Bedrift

Med dette skjemaet kan tilgang til VPS Investortjenester og aksjehandel legges inn i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til aksjehandel. Hvis bedriften ikke har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Bestilling av aksjehandel skal signeres av signaturberettiget med BankID i Bedriftens dokumenter. Når tjenesten er klar for signering sendes det SMS til signaturberettiget. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

Samlede vilkår for aksjehandel på nett finner du her. (pdf, 436 KB)Åpnes i nytt vindu

VPS Investortjenester er en nødvendig tjeneste for alle som har VPS-konto. Ved å fylle ut brukerens e-postadresse nederst i skjemaet, vil tilgang og passord bli bestilt når VPS-kontoen blir åpnet. 

LEI-kode

Enheter med organisasjonsnummer som skal handle fond eller verdipapirer, trenger en LEI-kode. LEI-kode kan fås hos Artic Securities herÅpnes i nytt vindu. LEI kan også registreres senere og er ikke obligatorisk for å registrere denne avtalen.  

For å handle aksjer via Nettbank Bedrift må nettbankbrukeren være registrert i våre systemer. Eventuell registrering kan gjøres herÅpnes i nytt vindu.

Velg om alle med tilgang til Nettbank Bedrift skal få aksjehandel.

Gjør deg kjent med vilkårene Åpnes i nytt vindufor tjenesten. Skriv ut eller lagre avtaleteksten.

Skriv inn bedriftens driftskontonummer som skal belastes ved eventuelle gebyrer. Kontonummeret må være i Nordea og tilhøre organisasjonsnummeret som inngår avtalen. Standard kontonummer for renter og gebyrer vil benyttes, hvis galt kontonummer tastes inn.

Veiledning til utfylling finner du her (pdf, 261 KB)Åpnes i nytt vindu.

Ved opprettelse av Aksjehandel på nett, vil det opprettes en ny VPS-konto som erstatter den tidligere. Dette med mindre det ligger pant i andeler på tidligere konto. Ved pant i andeler på eksisterende VPS-konto, vil begge kontoene løpe videre. 

Ved å velge ja her, vil aksjene som står på nåværende VPS-konto flyttes til den nye i Nordea
Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.