Er du i oppstartfasen? Da er det mulig du trenger tilskudd av ekstra kapital

Det er viktig å kartlegge behovet for kapital på et tidlig stadium, dette for å evaluere egen risiko og for å få en oversikt hvor mye kapital du må hente inn eksternt. Vi anbefaler derfor å lage en forretningsplan og et budsjett i planleggingsfasen. For å hjelpe deg på veien har vi laget noen maler på dette her.

Som gründer må du være oppmerksom på at det kan ta lang tid før bedriften din tjener nok penger til at du kan utbetale lønn til deg selv.

Du har større sjanser til å få den økonomiske hjelpen til oppstart av bedriften, hvis du tar fatt i  prosessen på en fornuftig måte. Dette vil også gi deg de beste mulighetene (også på lang sikt).

En forretningsplan er fundamentet for vekst

I 2014 gjennomførte Washington University en undersøkelse: 64 % av bedriftseiere med en forretningsplan lyktes med å skape vekst i virksomheten. For bedriftseiere uten en forretningsplan var tallet bare 43 %.

1. trinn – forbered deg best mulig

Lag en forretningsplan

Forretningsplanen skal være tydelig, gjennomtenkt og mulig å realisere i praksis.

Lag et budsjett

Budsjettet skal være realistisk og gi en tydelig oversikt over de faste og variable kostnadene. Sett opp tre ulike scenarier: Verste scenario, beste scenario og et scenario midt imellom.

Du finner maler til forretningsplan og budsjett her.

Hvordan påvirkes privatøkonomien din?

Snakk med bankrådgiveren din om hvordan du kan stille sikkerhet for lånet og hva gründerdrømmen din gir av muligheter og risiko for privatøkonomien din.

Hold de faste kostnadene lave

Mange oppstartsbedrifter er mindre utsatte og har roen til å ta bedre beslutninger når de faste kostnadene er lave, f.eks. til faste ansatte og andre langsiktige avtaler.

2. trinn – vurder dine personlige forpliktelser

Bruk oss som sparringspartner

Når vi låner penger til en nystartet bedrift, tar vi en større risiko enn normalt. Derfor vil vi være tett på alle ledd i prosessen, før vi innvilger et eventuelt lån. Du løper også en risiko, ettersom privatøkonomien din blir påvirket av beslutningene dine. Snakk derfor med en av våre rådgivere for privatpersoner og selvstendig næringsdrivende så tidlig som mulig i prosessen. 

Hvor langt vil du gå?

Vurder hvor mye av tiden din og hvor stort beløp du er villig til å investere for å få bedriften til å blomstre. Og om familien din står bak deg.

Hva er suksesskriteriene dine?

Vurder hva du vil oppnå med bedriften på kort og litt lengre sikt. Har du spesielle økonomiske mål? Har du andre forventninger til bedriften og tilværelsen din?

Hvor mye penger vil du selv legge i virksomheten?

Når du søker om lån, investeringsmidler og annen finansiering vurderes du ut fra hvor mye du selv legger i prosjektet. Med andre ord: Tror du selv så mye på forretningsideen at du er villig til å satse sparepengene og egenkapitalen din på prosjektet?

3. trinn – velg den riktige finansieringen

Det finnes mange måter du kan skaffe kapital til virksomheten på. Det er i utgangspunktet ingen finansieringsmetoder som er bedre eller dårligere enn andre. Det er fordeler og ulemper ved alle. Hva som er best for oppstartsbedriften din avhenger av forretningsområdet, forventningene dine til bedriftens utvikling, og dine økonomiske muligheter generelt, herunder privatøkonomien din.

Dine finansieringsmuligheter

Nedenfor kan du se fem forskjellige finansieringsmuligheter. Helt generelt kan man si at det er en sammenheng mellom prisen på finansieringen og vekstmulighetene dine. For eksempel vil det nok være relativt billig for deg å få det nærmeste nettverket ditt, som familie, venner og kolleger, til å investere penger i bedriften. Det hjelper deg med å komme godt i gang, men kanskje ikke så mye mer enn det. I den andre enden av skalaen må du forvente å måtte gi avkall på både eierandeler og selvbestemmelse hvis du får en profesjonell investor inn i virksomheten – til gjengjeld får du bedre forutsetninger for å akselerere bedriftens langsiktige vekst.

Familie, venner og kolleger
Offentlig finansiering
Banklån og -kreditter
Crowdfunding
Profesjonelle investorer

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager