Slik søker du om et bedriftslån

Vi ønsker å være en forretningspartner og vil gjøre vårt ytterste for å realisere din forretningside samt være med på utviklingen av din virksomhet. Av den grunn er det en del vi må vite om virksomheten og dine planer før vi kan sette sammen en løsning som vil fungere på sikt - tilpasset akkurat din bedrift. 

Når du søker om lån eller kreditt i banken vil det være enkelte faste kriterier som skal være oppfylt for at finansieringen skal kunne innvilges. Utover dette er det også en del andre forhold vi vil være oppmerksomme på som totalt sett utgjør en helhetlig vurdering av om vi kan tilby finansieringsløsninger som passer til din bedrift.

Dette vurderes til søknaden din om bedriftslån

Virksomhet og forretningside
Formål med finansiering
Virksomhet og forretningside
Bedriftens eiere og ledelse
Sikkerhet fra bedriften

Søk om finansiering

Fyll ut formularet og du vil bli kontaktet av en bedriftsrådgiver.

Søk nå

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager