Slik søker du om et lån

Slik søker du om et lån

Vi ønsker å være en forretningspartner og vil gjøre vårt ytterste for å realisere din forretningside samt være med på utviklingen av din virksomhet. Av den grunn er det en del vi må vite om virksomheten og dine planer før vi kan sette sammen en løsning som vil fungere på sikt - tilpasset akkurat din bedrift. 

Når du søker om lån eller kreditt i banken vil det være enkelte faste kriterier som skal være oppfylt for at finansieringen skal kunne innvilges. Utover dette er det også en del andre forhold vi vil være oppmerksomme på som totalt sett utgjør en helhetlig vurdering av om vi kan tilby finansieringsløsninger som passer til din bedrift.

Hva vi tar høyde for når vi vurderer søknaden din

Virksomhet og forretningside                      


                                

  • Vi må kjenne virksomhetens risikoprofil, forretningsidé og bransje.
  • Vi vurderer fremtidsutsiktene for markedet og bransjen din.

Formål med finansiering

 

 

  • Vi må kjenne formålet med finansiering, f.eks. kjøp av maskiner eller kontorutstyr. Det kan også være for å dekke løpende utgifter.

Virksomhetens økonomiske situasjon

 

 

 

  • Vi vurderer selskapets regnskaper og budsjetter. Blant annet er et likviditetsbudsjett viktig for å vurdere virksomhetens fremtidige betjeningsevne.

Bedriftens eiere og ledelse

 

  • Vi må vite hvordan bedriften er strukturert, om bedriften er en del av et konsern, hvem eieren er, og hvem som driver virksomheten.

Sikkerhet fra bedriften

 

  • Vi må ha sikkerhet for lånet eller kreditten for å minimere risikoen både for bedriften og for oss.
  • Det kan være pant i eiendom, lager, kundefordringer, finansielle aktiva eller kausjon.

Søk om finansiering

Fyll ut formularet og du vil bli kontaktet av en bedriftsrådgiver.

Søk nå

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager