Importremburs

Remburs er en egnet betalingsform når din utenlandske selger vil ha en sikkerhet før vedkommende begynner å produsere varene eller trenger å finansiere produksjonen.

I enkelte land kan selger låne på rembursen for å få midler til å kjøpe råvarer.

Som kjøper gir du Nordea et oppdrag om å åpne en remburs. Det betyr at Nordea tar på seg ansvaret for å betale selger hvis betingelsene i rembursen er oppfylt. Betingelsene for rembursen bestemmes ut fra avtalen du har med selgeren.

Du kan sende oppdraget om åpning av remburs elektronisk via Trade Finance Global og få informasjon om importrembursene dine.

Bedriftens fordeler med importremburs

 • Mulighet for kreditt fra selger 
  Importremburs kan gjøre det enklere for selger å gi deg som kjøper leverandørkreditt. 
 • Kontroll med varestrømmen
  Som kjøper kan du påvirke betingelsene i rembursen. For eksempel kan du be om vareprøver eller styre tidspunktet for leveransen ved å angi den siste dagen som varene skal sendes.
 • Internasjonale regler
  Rembursreglene, UCP følger en internasjonal standard. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.

Last ned brosjyre om ImportrembursÅpnes i nytt vindu (engelsk versjon

Eksportremburs

Å betale med remburs er en måte å begrense de risikoene som kan oppstå når du selger til utenlandske kjøpere.

Remburs egner seg godt som betalingsform når du og kunden i utlandet begynner å gjøre forretninger sammen, og når den økonomiske og politiske situasjonen i kundens land er usikker, landets lover eller reguleringer krever det og når du trenger leverandørfinansiering.

Via Trade Finance Global får du blant annet advisert rembursen elektronisk.

Bedriftens fordeler med eksportremburs

 • Forbedret likviditetsstyring
  Hvis du presenterer dokumentene til Nordea med en gang, kan du ofte få betalt innen et par dager etter at du har sendt varene.
 • Finansieringsmulighet
  Med rembursen som sikkerhet kan vi på visse betingelser finansiere leverandørkreditten. Det betyr at du kan tilby kunden lengre kredittid uten at det går ut over likviditeten din.
 • Sikrere betaling
  Kjøperens bank tar på seg betalingsansvaret hvis ikke kunden betaler. Dette kalles en ubekreftet remburs.
 • Bekreftet remburs
  Hvis kjøperen er i et land som er økonomisk eller politisk ustabilt, kan Nordea, på visse betingelser, ta på seg betalingsansvaret hvis kjøper eller kjøpers bank ikke kan betale. Dette kalles en bekreftet remburs.
 • Internasjonale regler
  Rembursreglene, UCP følger en internasjonal standard. Dette betyr at de samme reglene følges stort sett i hele verden.

Last ned brosjyre om EksportrembursÅpnes i nytt vindu (engelsk versjon)

Vil du vite mer om remburs?

Bli kontaktet

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager