Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Søk om finansiering

Fyll ut formularet og du vil bli kontaktet av en bedriftsrådgiver.

*Kunde

Søknaden gjelder

Hvilken sikkerhet kan stilles? (flere kryss mulig)

*Er bedriften uten betalingsanmerkninger?

Dersom du har betalingsanmerkninger anbefaler vi at du rydder opp før du søker lån.

Har bedriften hatt positivt resultat siste regnskapsår?

Et negativt resultat kan medføre at banken stiller større krav til sikkerhet og/eller egenfinansiering ved låneopptak.

Har bedriften positiv egenkapital?

Negativ egenkapital kan medføre at banken stiller større krav til sikkerhet og/eller egenfinansiering ved låneopptak.