Lånesøknad for borettslag og sameier

  • 1 Opplysninger om selskapet
  • 2 Låneopplysninger
  • 3 Send inn
  • 4 Ferdig

Opplysninger om selskapet

Skriv inn borettslagets eller sameiets juridiske navn
Skriv inn organisasjonsnummeret i Brønnøysundregistrene
Skriv inn gateadresse og gatenummer for enhetens fysiske beliggenhet.
Skriv inn postnummer for enhetens fysiske beliggenhet.
Velg om lånesøknaden gjelder et borettslag eller sameie
Oppgis i kronebeløp. Hentes i siste tilgjengelige regnskap
Skriv inn navnet til forretningsfører for enheten
Skriv inn forretningsførers e-post
Skriv inn forretningsførers telefonnummer
Skriv inn navnet på kontaktpersonen i borettslaget eller sameiet
Skriv inn kontaktpersonens e-post
Skriv inn Kontaktpersonens telefonnummer
Skriv inn antall boenheter i borrettslaget eller sameiet
Benytt stiftelsesdato i firmaattest
Skriv inne sameiets / borettslagets forsikringsselskap
Skriv inn eventuell kontaktperson i banken
Borettslaget eller sameiet har leieinntekter fra næringslokale.
Oppgis i kronebeløp. Hentes i siste tilgjengelige regnskap

Låneopplysninger

NB! Før lånet kan utbetales må styret ha godkjent og vedtatt vedtatt låneopptaket. 

  

Gjelder kun dersom formål med nytt lån er renovering/utbygging