Dine fordeler med billeasing

 • Du har full bruksrett
 • Du unngår å binde kapital
 • Leiebeløpet er fradragsberettiget
 • Inntil 100% finansiering
 • Forhandlergarantert restverdi
 • Reduserer risiko ved innbytte
 • Bilene kan leveres tilbake eller etter avtale leies videre ved avtaleperiodens slutt - normalt etter 3 til 5 år

Hvorfor lease bil?

Leasing av bil gjør at din bedrift slipper å binde kapital eller ta opp lån for å finansiere bilkjøpet. Ved leasing kan du fornye bilene oftere. Banken kjøper og eier bilen, og du leier til en avtalt månedspris.

 • Månedsleien er et fast beløp som utgiftsføres fortløpende. Dette dekker både avskrivninger og renter.
 • Du kan fritt velge bilmerke, og har i tillegg mulighet til å forlenge eller forkorte leasingperioden. 
 • Du får full kontroll over priser og garantier 
 • Leasing avgifter/leie betales på forskudd til Nordea Finance, enten per måned eller per kvartal

Interessert i billeasing?

Send e-post til Nordea Finance

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager