Biladministrasjon

Nordea Fleet er et konsept som tilbyr løsninger innen fullservice leasing og biladministrasjon. Ved å velge en Nordea Fleet-løsning vil bedriften oppnå forutsigbare kostnader og stordriftsfordeler innen alle aspekt vedrørende biladministrasjonen.

Dine fordeler med biladministrasjon

  • Løsning tilpasset bedriftens behov
  • Enklere bilhold
  • Lavere bilkostnader
  • Økt servicenivå
  • Bedre kontroll over bilparken

Interessert i hjelp til å administrere og tilrettelegge bilholdet?

Send e-post til Nordea Finance

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager