Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Brukt utstyr for salg

Nordea Finans har til tider brukt utstyr for salg, og ønsker å gjøre eiendelene tilgjengelige for alle interesserte. Vi samarbeider med ulike firmaer som bistår i salget.

Alle interesserte bes henvende seg direkte til: