Slik avslutter du Depositumskonto Bedrift

Når det er enighet mellom utleier og leietaker

Ved enighet i fordeling, av midlene kan web-skjema benyttes herÅpnes i nytt vindu

For utleieren; først må midlene på kontoen fristilles. Dette gjøres ved å fylle ut og signere følgende skjemaÅpnes i nytt vindu. Skal beløpet fordeles, benyttes skjemaÅpnes i nytt vindu, merk at både utleier og leietaker må signere i henhold til firmaattest.

For leietaker; først etter at banken har mottatt utleiers signerte fristillelse, kan du gjøre opp kontoen ved å kontakte:

Send inn dokumentasjon for depositumskonto

Signerte dokumenter skannes og sendes på e-post til: 

depositumskonto@nordea.no

eller postalt til: 

Nordea 
Daily Banking 
Postboks 1166 Sentrum 
0107 Oslo

Når det er uenighet mellom utleier og leietaker

For Utleieren; Krav som gjelder skyldig husleie* skal varsles skriftlig til banken med følgende informasjon:  

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet 
  • Skyldig forfalt husleiebeløp og måneder det gjelder for
  • Utleiers kontonummer for innbetaling av husleie 

*Merk deg følgende:

Andre økonomiske krav utover skyldig husleie, som for eksempel krav som gjelder skade på bolig/forretningseiendom, skal meldes til: 

  • For leie av bolig i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør- eller Nord-Trøndelag skal søksmål reises ved å bringe saken inn for Husleietvisteutvalget
  • For leie av bolig i andre fylker reises søksmål ved klage til Husleietvisteutvalget. Dette gjelder med mindre saken kan bringes direkte for Tingretten
  • For leie av forretningslokaler reises søksmål ved klage til Forliksrådet, med mindre saken kan bringes direkte for Tingretten eller det er avtalt at saken skal avgjøres ved voldgift

For Leietakeren; Krever du utbetaling av depositumsbeløpet må dette varsles skriftlig til banken med følgende informasjon: 

  • Depositumskontonummer
  • Dato for opphør av leieforholdet (merk at tidspunktet for oppsigelsestiden må være passert før krav om utbetaling sendes oss)
  • Deres kontonummer ved en eventuell utbetaling av depositumsbeløpet

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager