Telepay

Telepay fases ut 30. Juni 2024, og kunder som benytter Telepay må fremover benytte Nordea sin Corporate Access tjeneste som ble lansert i 2016 og er bygget på ISO 20022 XML standard.

Direkte Remittering

Direkte Remittering fases ut 31. August 2023, og kunder som benytter Direkte Remittering må fremover benytte Nordea sin Corporate Access tjeneste som ble lansert i 2016 og er bygget på ISO 20022 XML standard.

Hvorfor fases Telepay og Direkte Remittering ut?

ISO 20022 XML er innført som ny internasjonal meldingsstandard for betalingsformidling som erstatter gamle, nasjonale og proprietære formater og standarder for betalingsmeldinger. De fleste banker tilbyr allerede ISO 20022 XML finansielle meldinger.

Hva må jeg som kunde gjøre?

Kunder som benytter Telepay og Direkte Remittering må sjekke om deres ERP leverandør støtter Nordea sin Corporate Access løsning og ISO 20022 XML format. Snakk med din kontaktperson i Nordea i god tid for å se på muligheter samt hjelp til oppsett av Corporate Access. Dersom deres ERP leverandør ikke har mulighet for å tilby tjenesten bør dere sammen legge en plan for hvordan dere får oppgradert eller konvertert filer til nytt format.

Hvilke fordeler har Corporate Access

  • Spar tid med integrasjon mellom ERP system og bank
  • Øk effektiviteten med betalinger og avstemming
  • Ha full oversikt over statusen på bedriftens økonomi
  • Reduser tilfeller av menneskelig feil med økt automatisering
  • Utfør både innland –og utlandsbetalinger rett fra ERP systemet

Hvilke meldingstyper støtter Corporate Access

MeldingstypeForklaring
Pain 001Utbetalings fil. Sendes til bank fra ERP system
Pain 002Kvittering og statusoppdatering på innsendt utbetalings fil som sendes tilbake til ERP system. Viser hvilke betalinger som er akseptert og avvist samt status på betaling.
Camt.054DDebetmelding. Viser hvilke betalinger som er utført i løpet av dagen og kan sammenlignes med avregningsretur.
Camt.053Bankavstemming. Elektronisk kontoutskrift som sendes daglig.
Camt.054CKredittmeldinger. Sender detaljert informasjon om alle typer innbetalinger. Kan sammenlignes med OCR og Cremul. Kan leveres flere ganger daglig.
Camt.055Kanseleringsmelding. Meldingen kan sendes inn for kanselering av tidligere innsendt betalingsoppdrag som ikke er utført.
Camt.029Svar på kanseleringsmelding. Bekreftelse på at betalinger er kansellert.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager