Bankforbindelsen er din beste støttespiller

Cash Management handler i stor grad om å se en helhet - og forenkle kompliserte prosesser. Når vi sammen har et overblikk over pengestrømmen, kan vi skape løsninger som både er praktiske og lønnsomme.

Dine muligheter

Som bedriftskunde hos oss får du tilgang til bankens samlede ressurser via én kontaktperson. En kundeansvarlig er din bedrifts finansielle rådgiver og håndplukker de spesialister som trengs for å løse ulike behov, for eksempel innen betalingsløsninger.

Dine fordeler

  • Vurdering av hvor effektivt betalingsformidlingen håndteres i bedriften
  • Økonomiske besparelser
  • Forenkling av betalingsrutiner
  • Samlet overblikk av bedriftens betalinger og likviditet

Vi kan hjelpe på mange nye måter

Vår oppgave er å finne frem til områder hvor din virksomhet kan oppnå økonomiske besparelser og administrative lettelser ved å forenkle de finansielle rutinene.

Økende e-handel, nye forretningsmodeller og stadig mer handel over landegrensene stiller nye krav til betalingene. Det gjelder å administrere dem så effektivt som mulig gjennom skreddersydde løsninger som er praktiske for både kunder og leverandører.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager