Autogiro (for betalingsmottaker)

Autogiro er en elektronisk innkrevingstjeneste mellom bedrifter. Tjenesten kan med fordel benyttes av leverandører med gjentakende leveranser. Vi sørger for at bedriftens utestående fordringer blir trukket automatisk fra dine faste kunders konti ved forfall.

Bedriftens fordeler med Autogiro (for betalingsmottaker)

  • Effektivt og sikkert - 100% korrekt betalingsinformasjon
  • Reduserer kostnader
  • Bedre betalere

Forutsetninger

  • Du (betalingsmottaker) inngår en avtale med oss om å tilby Autogiro.
  • Betaler inngår avtale om Autogiro overfor deg som betalingsmottaker - gjøres ved at du innhenter fullmakt til å belaste dine kunders konti.
  • Du (betalingsmottager) holder oversikt over Autogiro-avtalene med dine kunder.

Priser

Autogiro (for betalingsmottaker)
SpesifikasjonPris
Etableringsgebyr NOK 1 200,00 
Betaling m/meldingNOK 8,00
Betaling u/meldingNOK 2,00 
Abonnementspris per mndNOK 60,00
Betaling m/engangsfullmaktNOK 8,00

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager