Å sende faktura elektronsik er både sikrere og mer kostnadseffektivt en tradisjonell papirfaktura. Privatpersoner har benyttet seg av denne tjenesten i en årrekke, men nå kan du også både sende og/eller motta e-Faktura til dine bedriftskunder eller fra dine leverandører elektronisk i EHF formatet. 

Sender eller mottar du et stort antall fakturaer pr. måned kan det lønne seg å sende dette som en fil, alternativt kan du sende og motta enkle fakturaer i Nordea Business/Nettbank Bedrift.​

eFaktura Privat

Med eFaktura Privat kan du presentere fakturaer elektronisk til alle kunder som har nettbank

Les om eFaktura Privat

eFaktura Bedrift (EHF)

eFaktura Bedrift gjør det enkelt å motta og/eller sende elektroniske fakturaer

Les om eFaktura Bedrift (EHF)

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager