Kort

First Card

First Card

Årsavgifter, per kort, per år forskuddsvis
Pris
Pris per kort per år First Card Standard bedriftsansvar, veiledende pris490,-
Pris per kort per år First Card Standard privat ansvar, veiledende pris645,-
Pris per kort per år First Card Executive bedrifts- og privat ansvar1500,-
Betalingstid (standard): 15 dager, gjennomsnittlig kredittid: 30 dager
Øvrige gebyrer
Pris
Per kontantuttak i minibank: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum40,-
Kontantuttak over skranke: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum 40,-
Pris per varekjøp 0,-
Reiseforsikring0,-
Mitt Kort Online0,-    
Statistikk Online0,-
Erstatningskort 100,-
Purregebyr - det til enhver tid gjeldende
Papirfaktura, per faktura49,-
Reisekonto 0,-
Valutavekslingsgebyr
Pris
Per transaksjon 2,00 % av kjøpsbeløpet (i tillegg tilkommer det en nettverkskostnad på 0,3 %. Denne kostnaden dekker de internasjonale valutanettverks-avgiftene som fastsettes av Mastercard og VISA)
Kontantuttak per måned First Card Standard10 000,-
Kontantuttak per måned First Card Executive20 000,-
Tilleggstjenester, per år og bruker
Pris
Lengre behandlingstid per kort per år, maks. totalt 30 dager100,-
Filer til for eksempel reiseregningssystem, økonomisystem m.m.
Pris
Filintegrering - oppsett4 500,-
Filintegrering - årlig kr2 000,-
Rentebetingelser ved for sen betaling
%
Forsinkelsesrente ved bedriftsansvar17,5 %
Forsinkelsesrente ved privat ansvar Den til enhver tid gjeldende
Nordea Bankkort Bedrift
BankAxept innløseravtale

First Card

Årsavgifter, per kort, per år forskuddsvis
Pris
Pris per kort per år First Card Standard bedriftsansvar, veiledende pris490,-
Pris per kort per år First Card Standard privat ansvar, veiledende pris645,-
Pris per kort per år First Card Executive bedrifts- og privat ansvar1500,-
Betalingstid (standard): 15 dager, gjennomsnittlig kredittid: 30 dager
Øvrige gebyrer
Pris
Per kontantuttak i minibank: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum40,-
Kontantuttak over skranke: 3,00 % av beløpet som tas ut, minimum 40,-
Pris per varekjøp 0,-
Reiseforsikring0,-
Mitt Kort Online0,-    
Statistikk Online0,-
Erstatningskort 100,-
Purregebyr - det til enhver tid gjeldende
Papirfaktura, per faktura49,-
Reisekonto 0,-
Valutavekslingsgebyr
Pris
Per transaksjon 2,00 % av kjøpsbeløpet (i tillegg tilkommer det en nettverkskostnad på 0,3 %. Denne kostnaden dekker de internasjonale valutanettverks-avgiftene som fastsettes av Mastercard og VISA)
Kontantuttak per måned First Card Standard10 000,-
Kontantuttak per måned First Card Executive20 000,-
Tilleggstjenester, per år og bruker
Pris
Lengre behandlingstid per kort per år, maks. totalt 30 dager100,-
Filer til for eksempel reiseregningssystem, økonomisystem m.m.
Pris
Filintegrering - oppsett4 500,-
Filintegrering - årlig kr2 000,-
Rentebetingelser ved for sen betaling
%
Forsinkelsesrente ved bedriftsansvar17,5 %
Forsinkelsesrente ved privat ansvar Den til enhver tid gjeldende

Bankkort Bedrift

Månedspris21,-
Varekjøp i Norge2,50
Varekjøp i utlandet2,50
Nordea minibank0,-
Bankkort Bedrift, uttak i annen bank minibank10,-
* Pris gjeldende pr. 01.01.2021
Visa kontantuttak i Norge eller i utlandetkr 30,00 + 0,50 % av beløpet
ValutapåslagÅpnes i nytt vindu ved kontantuttak og betalinger i utlandet
2%

BankAxept innløseravtale

BankAxept innløserpris0,15 kr
* Ny pris gjeldende pr. 01.01.2021
Engangsavgift ved etablering av ny betalingsterminal**
Månedlig brukerstedsabonnement**
Varetur, månedlig abonnement**
Etablering av avstemmings/oppgjørsrapport4000,00 kr
Månedlig avstemmings/oppgjørsrapport2800,00 kr
** faktureres av BankAxept AS

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager