Bestill VPU-konto for bedriften

Med dette skjemaet vil brukerne i nettbanken som har tilgang til aksjehandel, få mulighet til å handle internasjonale aksjer i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til aksjehandel. Hvis bedriften ikke har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Bestilling av aksjehandel skal signeres av signaturberettiget med BankID i Bedriftens dokumenter. Når tjenesten er klar for signering vil signaturberettiget motta en SMS. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

Gjør deg kjent med vilkårene (pdf, 127 KB)Åpnes i nytt vindu for tjenesten skriv ut eller lagre avtaleteksten.

Finland har særskilte regler om kildeskatt for ikke-finske investorer i finske aksjer. For korrekt skattebelastning ved utbetaling av utbytte for finske aksjer, trenger vi ytterligere opplysninger. Manglende opplysninger kan medføre at det holdes tilbake høyere kildeskatt ved aksjeutbyttet. Hvis du velger «nei» men enheten på et senere tidspunkt ønsker å handle finske aksjer, må du ta kontakt for å motta skjema.

Egenerklæringsskjemaet kan hentes her (docx, 60 KB)Åpnes i nytt vindu og returneres signert til: 

  

Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.