Bestill VPU-konto for bedriften

Med dette skjemaet vil brukerne i nettbanken som har tilgang til aksjehandel, få mulighet til å handle internasjonale aksjer i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til aksjehandel. Hvis bedriften ikke har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Bestilling av aksjehandel skal signeres av signaturberettiget med BankID i Bedriftens dokumenter. Når tjenesten er klar for signering vil signaturberettiget motta en SMS. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

Vennligst fyll inn dine kontaktdetaljer og vi kontakter deg innen 3 virkedager.

For det tilfellet at selskapet på noe tidspunkt vil investere i amerikanske aksjer, er vi forpliktet til å innhente en erklæring vedrørende skatteavtalen med USA. 

Undertegnede erklærer herved, at enheten oppfyller alle betingelsene i skatteavtalen med USA for å kreve redusert skattesats på utbytte, at eventuelle begrensninger i overenskomsten ikke gjelder (se nedenfor) og at enheten opparbeider inntektene som den reelle rettighetshaver i henhold til "US Code § 894 – Income affected by treaty", og tilhørende forskrifter (det vil si at enheten ikke er en transparent enhet eller har et fast driftssted i USA).

Bekreftelse på at selskapet ikke omfattes av noen begrensninger av fordeler i skatteavtalen

Det vil si at:

a) Skattesatsen selskapet er underlagt på utbytte i Norge ikke er vesentlig lavere enn skattesatsen selskaper normalt vil være underlagt, og 

b) 25% eller mer av kapitalen i selskapet ikke kontrolleres, direkte eller indirekte, av en eller flere amerikanske statsborgere.  

Finland har særskilte regler om kildeskatt for ikke-finske investorer i finske aksjer. For korrekt skattebelastning ved utbetaling av utbytte for finske aksjer, trenger vi ytterligere opplysninger. Manglende opplysninger kan medføre at det holdes tilbake høyere kildeskatt ved aksjeutbyttet. Hvis du velger «nei» men enheten på et senere tidspunkt ønsker å handle finske aksjer, må du ta kontakt for å motta skjema.

Egenerklæringsskjemaet kan hentes herÅpnes i nytt vindu og returneres signert til:  Åpnes i nytt vindu

  

Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.