Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Bestill VPU-konto for bedriften

Med dette skjemaet vil brukerne i nettbanken som har tilgang til aksjehandel, få mulighet til å handle internasjonale aksjer i Nettbank Bedrift. Merk: Bedriften må ha Nettbank Bedrift for å få tilgang til aksjehandel. Hvis bedriften ikke har Nettbank Bedrift kan det bestilles herÅpnes i nytt vindu. Bestilling av aksjehandel skal signeres av signaturberettiget med BankID i Bedriftens dokumenter. Når tjenesten er klar for signering vil signaturberettiget motta en SMS. Dersom du ikke vet hvem som signerer på vegne av selskapet, kan det enkelt sjekkes herÅpnes i nytt vindu.

Gjør deg kjent med vilkårene (pdf, 127 KB)Åpnes i nytt vindu for tjenesten skriv ut eller lagre avtaleteksten.

Velg "Ja", hvis det er flere med signaturrett i bedriften.