Investeringer utenfor selskapet

Som eier av en virksomhet vet du hvordan du driver virksomheten din. Du har kanskje bygget opp betydelige verdier i selskapet ditt, kanskje over flere generasjoner. Bør du vurdere å investere også på andre områder også for å sikre og øke verdiene dine?

Det handler om å sikre og øke verdiene

Å drive en virksomhet er noe du kan. Det kan likevel lønne seg å spre investeringene til andre områder for å sikre og øke verdiene dine.

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne. Skal du investere dine privateide verdier eller benytte overskuddslikviditeten til selskapet? Hvilken type investering bør du velge? 

La oss hjelpe deg med å komme til en beslutning om investeringsalternativene som passer best for deg. Hvis du vil, kan du velge å fokusere på forretningsvirksomheten og overlate investeringsbeslutningene til oss. Vi kan også være din diskusjonspartner og veilede deg når du tar dine egne investeringsbeslutninger. 

Uansett får du din egen Private Banking-rådgiver, som er primærkontakten din og din personlige guide om investeringsspørsmål.

Investering er et bredt tema

Investering kan bety ulike ting for forskjellige personer:

  • Mange liker å ha forskjellige finansielle instrumenter i porteføljen sin som verdipapirfond, aksjer, obligasjoner eller alternative investeringer. Vi hjelper deg med å bygge en portefølje som passer ditt behov og følger opp verdiutviklingen kontinuerlig. 
  • Noen ønsker å investere i fast eiendom. Hvis dette stemmer for deg, diskuterer vi hva du tenker rundt hensikten med investeringen din. Er formålet kommersiell bruk, til utleie eller omsetning for å få en kapitalgevinst.