Beskytt formuen din – og få den til å vokse

Du har stålkontroll på det å drive en virksomhet. La oss holde oversikten over hvordan du sprer investeringene dine til andre områder.

Det er ikke alltid lett å vite hvor man skal begynne. Skal du satse private midler eller selskapets langsiktige midler? Hvilken type investeringer skal du velge? 

La oss hjelpe deg med å strukturere tankene dine og velge alternativene som passer best. Du kan velge å fokusere på virksomheten og la oss forvalte porteføljen. Vi kan også diskutere med deg og gi deg råd før du tar investeringsbeslutninger. 

Uansett hva du velger, får du din egen rådgiver i Private Banking. Rådgiveren er den primære kontaktpersonen din og veileder deg når det gjelder investering.

Investeringer – en personlig sak

Investeringer kan bety ulike ting for ulike mennesker.

  • I de fleste tilfeller er det lurt å spre risikoen gjennom å satse på flere forskjellige finansielle instrumenter, som rentepapirer, aksjer og alternative investeringer. Vi hjelper deg med å finne den beste kombinasjonen for din risikoprofil og følger kontinuerlig med på hvordan plasseringene utvikles. 
  • For en del kan det handle om eiendom. Hvis du er blant dem, så diskuterer vi ideene dine om formålet med investeringen, for eksempel om eiendommen skal brukes til næring, til utleie eller for å gi kapitalgevinst.

Vi kan hjelpe deg i disse situasjonene

Ta kontakt hvis du ønsker mer informasjon.

Kontakt oss

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.