Endringer i selskapet ditt

Å drive et selskap betyr ofte å måtte håndtere endringer. Det kan være endringer i aksjekapitalen eller selskapsstrukturen. Eller kanskje du ønsker å involvere barna eller andre partnere i virksomheten. Kanskje du til og med vurderer å selge selskapet.

Du kan få hjelp med de nødvendige endringene i selskapet ditt

Endringer i selskapet kan ta tid. Det er viktig å forberede alle relevante aspekter for å sikre en strømlinjeformet prosess. Hvert tilfelle er unikt og noen ganger komplisert, og du kan trenge hjelp fra relevante spesialister.

På et eller annet tidspunkt kanskje du begynner å tenke på selskapets fremtid og hva du bør gjøre. Kanskje du ønsker å overføre virksomheten, men du vet ikke hvordan eller når. Kanskje du ønsker å involvere barna eller andre partnere og overføre eierskapet i selskapet, eller en del av det, til dem. Kanskje du til og med vurderer å selge virksomheten. Det vil uansett være mange aspekter som må løses, og du må sannsynligvis holde fokus på den daglige driften samtidig.  

Basert på din situasjon, kan Private Banking-rådgiveren din introdusere deg for andre erfarne spesialister som kan hjelpe deg med å håndtere endringene på en god måte.