Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Produkt- og risikobeskrivelser

På denne siden finner du en liste over produkt- og risikobeskrivelser (PRD) for produktene våre. Lenkene under er gitt for å sikre at alle interesserte parter får korrekt informasjon om Nordea Banks produkter. Hensikten med beskrivelsene er å gi en generell oversikt over hvilke produkter Nordea kan tilby. De er ikke ment som markedsføringsmateriale. Beskrivelsene skal gi kundene våre god informasjon om hva slags produkter vi tilbyr og hvilken risiko de innebærer. 

Hvert av dokumentene på denne siden inneholder:

  • En beskrivelse av produktet 
  • En beskrivelse av hvilke risikoer et kjøp av produktet innebærer
  • En indikasjon på kostnader og priser forbundet med produktet
  • Kontaktinformasjon til Nordea

Produktinformasjonen gjennomgås og oppdateres regelmessig.

Product GroupProduct Name
CREDITMargin LendingÅpnes i nytt vindu
DCMCorporate BondsÅpnes i nytt vindu
DCMCredit Bond (Floating)Åpnes i nytt vindu
DCMCredit Default SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESBermuda SwaptionÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESCPI SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESExtendable SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESFlippable SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESFloating Threshold SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESInflation Zero Coupon SwapÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESInterest Rate GuaranteesÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESKnockout previous coupon SwapsÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESSpread Cap FloorÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVESYoY Inflation Cap with quantoÅpnes i nytt vindu
DERIVATIVES
YoY Inflation Floor with quantoÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity (cash)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity SwapsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESEquity Variance SwapÅpnes i nytt vindu
EQUITIESFuture on Equity Index (Exchange-Traded)Åpnes i nytt vindu
EQUITIESListed Equity-Derivatives OptionsÅpnes i nytt vindu
EQUITIESSecurities borrowingÅpnes i nytt vindu
EQUITIESSecurities lendingÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEForward on Danish Mortgage BondsÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEGovernment BondÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEIndex Linked BondsÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEListed Options on Bond FuturesÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEBond FuturesÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMEMortgage BondÅpnes i nytt vindu
FIXED INCOMESwedish CPI-linked Bonds
Åpnes i nytt vindu
FXFX Double Barrier Knockout optionÅpnes i nytt vindu
FXFX Double No TouchÅpnes i nytt vindu
FXFX Double TouchÅpnes i nytt vindu
FXFX European Reverse Forward ExtraÅpnes i nytt vindu
FXFX One Touch optionÅpnes i nytt vindu
FXFX Option: Double Barrier Knock-In Option
Åpnes i nytt vindu
FXFX Option: European Digital Option
Åpnes i nytt vindu
FXFX Reverse Forward ExtraÅpnes i nytt vindu
FXFX SpotÅpnes i nytt vindu
FXNo Touch DownÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETCommercial PaperÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETDeposit  LoanÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETFRAÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETMunicipal PaperÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETOM FRAÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETOpenend Classic Repo
Åpnes i nytt vindu
MONEY MARKETRepo, Reverse Repo and Buy-sellbackÅpnes i nytt vindu
MONEY MARKETTBillÅpnes i nytt vindu