Produkt- og risikobeskrivelser

På denne siden finner du en liste over produkt- og risikobeskrivelser (PRD) for produktene våre. Lenkene under er gitt for å sikre at alle interesserte parter får korrekt informasjon om Nordea Banks produkter. Hensikten med beskrivelsene er å gi en generell oversikt over hvilke produkter Nordea kan tilby. De er ikke ment som markedsføringsmateriale. Beskrivelsene skal gi kundene våre god informasjon om hva slags produkter vi tilbyr og hvilken risiko de innebærer. 

Hvert av dokumentene på denne siden inneholder:

  • En beskrivelse av produktet 
  • En beskrivelse av hvilke risikoer et kjøp av produktet innebærer
  • En indikasjon på kostnader og priser forbundet med produktet
  • Kontaktinformasjon til Nordea

Produktinformasjonen gjennomgås og oppdateres regelmessig.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager