Plassering i et Nordea Plan-fond gir deg mulighet for avkastning over tid

Et godt alternativ når bedriften ønsker avkastningsmuligheter kan være plasseringer i et Nordeas Plan-fond. Særlig for bedrifter som ønsker å styrke sin virksomhet for fremtiden.

Ideen med Nordeas Plan-fond er at din bedrift på en enkel og smart måte får muligheten til å spare i aksje- og rentemarkedet over hele verden. Hvis bedriften ønsker å spare deler av overskuddslikviditeten i et Plan-fond, vil plasseringen fordeles i samsvar med Nordea markedssyn. Det eneste bedriften selv trenger å ta stilling til er hva slags risikoprofil og tidshorisont den ønsker på overskuddslikviditeten.

Plan-fondene ble lansert i 2007 og består av totalt seks fond med forskjellig risikograd og har opparbeidet seg en total forvaltningskapital på ca. 12,5 milliarder kroner.

Forvalterne tar godt vare på pengene dine!

Nordea Plan-fond er aktivt forvaltet. Det betyr at hvert Nordea Plan-fond overvåkes kontinuerlig av våre profesjonelle forvaltere.

Plan-fondenes investeringer består i hovedsak av andre verdipapirfond forvaltet av Nordea. Hvert enkelt fond følges opp og sammensetningen justeres kontinuerlig ut fra Nordeas markedssyn, slik at fondets opprinnelige fordeling mellom aksjer og renter opprettholdes.   

På denne måten får bedriften en fiks ferdig spareløsning i det Plan-fondet som passer din bedrift best.

Ønsker dere hjelp med å komme i gang med sparingen, snakk med våre spesialister i Nordea. Du kan avtale møte her

Nordeas Plan-fond

  • Nordea Plan Rente  
  • Nordea Plan Konservativ 
  • Nordea Plan Moderat 
  • Nordea Plan Balansert
  • Nordea Plan Vekstorientert
  • Nordea Plan Offensiv

Du finner informasjon om hvert enkelt  Plan-fond i Fondslisten

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Sparing i fond og forventet avkastning

Det er viktig å merke seg at historisk avkastning ikke gir garanti for fremtiden. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Penger som plasseres i fond, kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. 

Kostnader er oppgitt i vår Fondsliste. 

Avtal møte med en spesialist

Bestill møte nå

Viktig informasjon
Merk at innholdet på denne siden er ment som en generell informasjon til leseren. Ingenting på denne siden skal forstås som et investeringsråd og skal heller ikke danne grunnlag for en investeringsbeslutning. Informasjonen er utelukkende produktinformasjon. Nordea anbefaler at du leser prospektet og brosjyren for produktet og kontakter en profesjonell rådgiver for en rådgivningssamtale før du tar en investeringsbeslutning. 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager