Formal business meeting with two persons

Få rådgivning til risikohåndtering

Risikorådgivning i Nordea Markets bistår bedriften med bedriftsspesifikke analyser og rådgivning.

Om risikorådgivning

Nordea Risk Advisory bistår bedriftskunder i å identifisere, kvantifisere og håndtere finansiell risiko, og tilbyr kundetilpasset rådgivning og analyser.

Vi tilbyr kundetilpasset rådgivning og analyser, som danner grunnlag for selskapets strategiske sikrings- og finansieringsbeslutninger.

En helhetlig analyse av selskapets finansielle risikoeksponering er nyttig for å identifisere viktige risikofaktorer, enten man er opptatt av å håndtere svingninger i inntjening eller netto kontantstrøm, sikre eiendel- eller gjeldsposter, eller å beskytte finansielle nøkkeltall og covenants.