Myte 1: Tiden er din venn

Time glass icon white 640x360


Bekreftet!

Med en lang tidshorisont øker sannsynligheten for høy avkastning. Allerede etter ett år er sannsynligheten for positiv avkastning 77 prosent. Samtidig faller sannsynligheten for negativ avkastning.

Myte 2: Aldri invester alt på en gang

Money bag with arrows icon white 640x360

Avkreftet!

Dette er en myte vi kan avkrefte hvis målet er å maksimere avkastningen over tid. Årsaken er at aksjemarkedet historisk sett har gått mer opp enn ned. Du gir derfor avkall på mulig avkastning på de midlene som ikke er i markedet.  

Myte 3: Vent på at markedet faller før du investerer

stocks icon 640x360

Avkreftet!

Dette har vært en dårlig strategi historisk sett. Ettersom historien viser at aksjemarkedet har gått mer opp enn ned gir du historisk sett avkall på mer avkastning mens du venter, enn det du tjener på å kjøpe «billig». 

Myte 4: Selg på topp

funds icon 640x360

Avkreftet!

Historien viser at dette ikke er noen god strategi. Årsaken er at  de fleste topper blir etterfulgt av nye topper, ikke et stort fall. Bak et sterkt finansielt marked er det i de fleste tilfeller en sterk underliggende økonomisk utvikling.

Myte 5: Løp mens du fremdeles kan

Globe icon white 640x360

Avkreftet!

Denne myten handler om at du bør selge seg ut når markedet faller, før det er for sent. En myte som har liten rot i virkeligheten. Årsaken er at markedet historisk sett har hatt en tendens til å stige igjen etter et fall. Vi observerer høyere gjennomsnittlig avkastning i perioder etter fall i markedet enn for andre perioder.

Viktig informasjon 

Informasjonen på denne siden er ment som produktinformasjon og ikke som investeringsrådgivning. Penger som plasseres i fond og aksjer kan gå både opp og ned i verdi, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele beløpet du satte inn. Som investor må du passe på at investeringen passer din økonomiske situasjon, risikotoleranse og investeringsmål. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Hvis du plasserer pengene dine i fond vil avkastning blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager