Businessman in meeting room looking out through the window

Investment & Securities Advisory

Få mer ut av deres investeringer - ta kontroll over risikoen gjennom investeringsrådgivning for virksomheter.

Den ledende leverandøren av investeringstjenester i Norden

Vi er eksperter på de lokale og globale finansmarkedene og kan hjelpe deg eller din virksomhet med å forvalte kapital og likviditet i tråd med deres behov og målsetninger. Våre rådgivere og meglere kan tilby skreddersydd porteføljeanalyse og et bredt utvalg av investeringer.

Investeringsrådgivning og verdipapirhandel

Vi tilbyr både helhetlig, løpende investeringsrådgivning til store virksomheter, og handel i enkeltpapirer som for eksempel aksjer, obligasjoner og strukturerte produkter. Våre kunder er typisk store privatkunder, stiftelser, organisasjoner, bedrifter mm. Vi knytter Nordeas analyser av finansmarkedet opp mot deres portefølje og gir regelmessige innspill på taktisk aktivaallokering og valg av produkt.

Vi gir våre kunder tilgang til å handle enkeltaksjer, obligasjoner, fond mm. En viktig del av vår rolle er å finne riktig produkt til hver enkelt kunde samt å vurdere hvordan produktene kan kombineres på best mulig måte.

Nordea er Nordens største kapitalforvalter med ca. EUR 205 mrd under forvaltning, og Nordea tilbyr også et bredt utvalg av fond fra anerkjente eksterne forvaltere. Nordea er også Nordens ledende investeringsbank, og våre kunder får tilgang til å delta i emisjoner av aksjer og obligasjoner.

Investeringsrådgivning

 • Løpende investeringsrådgivning
 • Strategisk og taktisk allokering
 • Analyse og stresstester av portefølje
 • Bredt produktutvalg
 • Rådgivning i henhold til mandat og finansreglement
 • Materiell til styret og andre interessenter
 • Detaljert avkastningsrapport
 • Samarbeid med regnskapsfører

Meglerbord

 • Personlig rådgivning på aksjer og obligasjoner
 • Tilgang til analyser fra Nordeas ledende nordiske analysemiljø
 • Aksjefinansiering (belåning)
 • Tilgang til emisjoner innen aksjer og obligasjoner
 • Spennende investeringsmuligheter og mulighet for Private Placements
 • Tilgang til lukkede arrangementer med analytikere og selskaper

Å gjøre en forskjell

Vi ønsker å gjøre en forskjell – for våre kunder og lokalsamfunnene vi er tilstede i – gjennom å dele den brede fagkunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom 200 år med bankvirksomhet.

Vil du vite mer om vår investeringsrådgivning, ringer du 22 48 78 97 eller sender oss en e-post (sett inn adresse).

Investment & Securities Advisory

Ring oss på 22 48 78 97 Åpnes i nytt vindu