Med AutoFX Hedging kan du:

  • Sikre virksomhetens valutarisiko 
  • Utarbeide og dokumentere selskapets valutapolicyen
  • Enkelt implementere valutapolicyen
  • Håndtere og administrere dokumenter

Hvordan fungerer det?

AutoFX Hedging - Blå pil image (NO)

Hvem vil ha fordel av å bruke AutoFX Hedging?

AutoFX Hedging er et profesjonelt valutahåndteringsverktøy for selskaper som ønsker systematisk håndtering av valutarisiko. Du holder oversikten samtidig som du slipper store mengder manuelt arbeid. Du trenger ikke selv å finne ut hvilke handler du bør gjøre i henhold til policyen – du må bare fastsette en policy.

AutoFX Hedging sjekker automatisk utestående fordringer og leverandørgjeld og åpne valutahandler og viser hvilke valutahandler som er nødvendige for å oppfylle selskapets valutapolicy. Du vil fortsatt ha muligheten til å gjennomgå de foreslåtte handlene, og velge om og eventuelt hvilke handler som skal gjennomføres.

Du beholder kontrollen mens AutoFX Hedging utfører de tidkrevende manuelle aktivitetene som lett kan føre til feil.

Ta kontakt med rådgiveren din i Nordea eller Nordea Markets direkte for å få mer informasjon.