Many people in a conference room

Garantier

I forbindelse med kreditter, eksport, import og andre typer oppdrag, krever ofte noen av partene, eller begge, at motparten stiller sikkerhet. En slik sikkerhet er som oftest en bankgaranti.

Bankgarantien sikrer at oppgjøret mellom partene vil skje i henhold til kontrakten. Ved å utstede garantien forplikter banken seg til å oppfylle dine forpliktelser dersom noe skulle hindre deg i å oppfylle dem.

Bedriftens fordeler med Garanti

  • Garantien gir din bedrift trygghet ved at banken stiller som sikkerhet
  • En Betalingsgaranti gjør at du kan kjøpe mot faktura og dermed kan utnytte muligheten til leverandørkreditt
  • En Forskuddsgaranti gir deg muligheten til å finansiere deler av leveransen gjennom forskuddsbetaling fra kunden
  • Med en Oppfyllelsesgaranti gir du kunden trygghet gjennom å gi sikkerhet for leveranse
  • Via Trade Finance Net Services kan du elektronisk håndtere garantier, remburser og inkasso.
Priser for Garanti
SpesifikasjonPris
Garantiprovisjon, avhengig av garantitype, risiko og sikkerhetEtter avtale (min. kr 750,00 per 3 mnd. periode)
Etableringsomkostninger med Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 2 500,00)
Etableringsomkostninger uten Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 4 000,00)
Behandlingsomkostninger ved endring av garantier, reduksjoner, forlengelser etc. Etter avtale (min. kr 1 500,00)
Hastegebyrkr 3 000,00
Omkostninger ved varsling av kravkr 3 500,00
Omkostninger ved utbetaling av krav kr 500,00
Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for NordeaAvhengig av bank/land
Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst pr. timekr 800,00
DepotgebyrAvhengig av depottype

Vil du vite mer om garantier?

Bli kontaktet

Kontakt oss

Ring 232 06002