Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift

Garantier

I forbindelse med kreditter, eksport, import og andre typer oppdrag, krever ofte noen av partene, eller begge, at motparten stiller sikkerhet. En slik sikkerhet er som oftest en bankgaranti.

En bankgaranti er en skriftlig forpliktelse fra en bank til å utbetale et beløp til garantikreditor, dersom garantidebitor ikke oppfyller sine forpliktelser i et avtaleforhold.

Bedriftens fordeler med Garanti

  • Garantien gir din bedrift trygghet ved at banken stiller som sikkerhet
  • En Betalingsgaranti gjør at du kan kjøpe mot faktura og dermed kan utnytte muligheten til leverandørkreditt
  • En Forskuddsgaranti gir deg muligheten til å finansiere deler av leveransen gjennom forskuddsbetaling fra kunden
  • Med en kontraktsgaranti gir du kunden trygghet gjennom å gi sikkerhet for leveranse
  • Via Trade Finance Global kan du elektronisk håndtere garantier, remburser og inkasso.

Slik søker du om Garanti

Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt ut skjema, må du printe ut pdf-dokumentet, signere det og sende det til din kontakt i Nordea.

Elektronisk søknadsskjemaÅpnes i nytt vindu

Kan du ikke søke elektronisk?

Last ned bestillingsskjema

Last ned bestillingsskjemaet på din PC før du fyller det ut.

Brukerveiledninger

Send ferdig utfylt skjema tilbake til din kunderådgiver i Nordea.

Priser for Garanti
SpesifikasjonPris
Garantiprovisjon, avhengig av garantitype, risiko og sikkerhetEtter avtale (min. kr 750,00 per 3 mnd. periode)
Etableringsomkostninger med Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 2 500,00)
Etableringsomkostninger uten Nordeas standard garantitekst1% (min. kr 4 000,00)
Behandlingsomkostninger ved endring av garantier, reduksjoner, forlengelser etc. Etter avtale (min. kr 1 500,00)
Hastegebyrkr 3 000,00
Omkostninger ved varsling av kravkr 3 500,00
Omkostninger ved utbetaling av krav kr 500,00
Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for NordeaAvhengig av bank/land
Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst pr. timekr 800,00
DepotgebyrAvhengig av depottype

Søk om finansiering

Søk om garanti

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss man-tor 08.00-19.00, fre 08.00-17.00
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager