Garantier

I forbindelse med kreditter, eksport, import og andre typer oppdrag, krever ofte noen av partene, eller begge, at motparten stiller sikkerhet. En slik sikkerhet er som oftest en bankgaranti.

En bankgaranti er en skriftlig forpliktelse fra en bank til å utbetale et beløp til garantikreditor, dersom garantidebitor ikke oppfyller sine forpliktelser i et avtaleforhold.

Bedriftens fordeler med Garanti

  • Garantien gir din bedrift trygghet ved at banken stiller som sikkerhet
  • En Betalingsgaranti gjør at du kan kjøpe mot faktura og dermed kan utnytte muligheten til leverandørkreditt
  • En Forskuddsgaranti gir deg muligheten til å finansiere deler av leveransen gjennom forskuddsbetaling fra kunden
  • Med en kontraktsgaranti gir du kunden trygghet gjennom å gi sikkerhet for leveranse
  • Via Trade Finance Global kan du elektronisk håndtere garantier, remburser og inkasso.

Trenger du finansiering?

Fyll ut søknadsskjemaet så finner vi den finansieringsformen som passer best for din bedrift.

Søk om finansiering

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager