Bedriftens fordeler med Garanti

  • Garantien gir din bedrift trygghet å økt tillit mellom partene ved at banken stiller sikkerhet
  • En Betalingsgaranti gjør at du kan kjøpe mot faktura og dermed kan utnytte muligheten til leverandørkreditt
  • En Forskuddsgaranti gir deg muligheten til å finansiere deler av leveransen gjennom forskuddsbetaling fra kunden
  • Med en Kontraktsgaranti gir du kunden trygghet gjennom å gi sikkerhet for leveranse
  • Administrer dine garantier direkte i nettbanken med vår trade finance løsning

Oppnå alle fordelene og unngå å ta unødvendig risiko - bruk garantier for å skape tillit til samarbeidspartnerne dine samtidig som du beskytter deg og din virksomhet mot mislighold eller brudd av avtalte forpliktelser. Ta kontakt med våre rådgivere hvis bedriften din trenger mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe dere eller ønsker å søke om tjenesten.

Bankgarantier kan bidra til å håndtere risiko ved finansiering

Bankgarantier sikrer smidig samarbeid

En bankgaranti kan stilles som sikkerhet for en rekke ulike avtaler, blant annet for leveranser, en garantiperiode, betaling av kontraktssum, leie for forretningslokaler eller etterlevelse av forpliktelser i en avtale. Bedriften din kan også bruke bankgaranti til å oppfylle lovpålagte forpliktelser knyttet til å stille sikkerhet.

En bankgaranti kan hjelpe bedriften med å håndtere risiko ved finansiering, spesielt når det er snakk om store prosjekter og nye avtalepartnere. Fordelen med en bankgaranti er at du ikke må bevise for en avtalepart at bedriften din er kredittverdig eller kan oppfylle kontraktsforpliktelsene.

Tilbyr du en bankgaranti fra Nordea, viser du at du er en pålitelig motpart. Du kan også selv be om en bankgaranti fra en avtalepartner hvis du vil være sikker på at partneren kan oppfylle vilkårene i avtalen.

Eksempler på vanlige bankgarantier

Kontraktsgaranti

En kontraktsgaranti, dvs. en entreprenørgaranti, sikrer at arbeidet eller anskaffelsen som er avtalt med entreprenør eller utvikler, vil utføres i henhold til avtalen. En kontraktsgaranti kalles også for en «entreprenørgaranti for utførelsesperioden». Garantien er gyldig til byggeperioden er ferdig, og vanlig garantibeløp er rundt 10 prosent av kontraktssummen eller anskaffelsesprisen.

Husleiegaranti

En husleiegaranti gis til en utleier som sikkerhet for betaling av leie og andre forpliktelser i husleieavtalen. Husleiegarantien er ofte et beløp som tilsvarer høyst tre måneders leie.

Forskuddsgaranti

En forskuddsgaranti kan utstedes når hele kontraktssummen eller en del av den betales på forskudd. Hensikten med garantien er å sikre at forskuddsbetalingen som kunden har mottatt, eller en del av den, tilbakebetales til byggherren/bestilleren hvis arbeidet eller leveransen ikke utføres i henhold til kontrakten. Med forskuddsgaranti kan du altså forhandle om bedre betalingsvilkår for avtalen.

Trenger du finansiering?

Fyll ut søknadsskjemaet så finner vi den finansieringsformen som passer best for din bedrift.

Søk om finansiering

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager