Forbrukerkausjon i næringsfinansiering

Ved forbrukerkausjon i næringsfinansiering utfører vi en helhetlig kredittvurdering av kausjonisten. Kausjonen aksepteres når det vurderes at kausjonisten har kapasitet til å håndtere nåværende utgifter, økonomiske forpliktelser og kausjonsansvaret.

Dette dokumentasjonsgrunnlaget vektlegges i vurderingen:

Forklaring

Den som stiller kausjon, blir personlig medansvarlig for noen andres lån. Den som stiller realkausjon, pantsetter sine eiendeler som sikkerhet for noen andres lån. Kausjonisten blir ansvarlig for å betale tilbake lånet hvis låntakeren ikke betaler renter og avdrag selv, eller hvis låntakeren benytter sin angrerett. Formålet med kausjon og realkausjon er at banken skal få sikkerhet for at lånet blir betalt tilbake. 

Det finnes flere former for kausjon, men all kausjon har til felles at én eller flere tredjeparter har stilt seg ansvarlig for et lån sammen med låntakeren. Det vanligste er realkausjon med sikkerhet i egen bolig eller tredjemannspant. 

Dette kan være aktuelt for bedrifter uten tilstrekkelig egenkapital. Da kan typisk en privatpersonen bak bedriften eller et familiemedlem av bedriftseier, stille som forbrukerkausjonist eller realkausjonist.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager