Organisering

Ungt Entreprenørskap er organisert som en landsforening med hovedkontor i Oslo, og lokalforening i hvert fylke. Lokalforeningene har eget styre som er sammensatt av lokale næringslivsledere, skoleledere og leder fra offentlig sektor.

Samarbeidspartnere

Ungt Entreprenørskap blir støttet av flere organisasjoner og departementer, blant andre Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD).

Nordea støtter Ungt Entreprenørskap

Nordea har de senere år vært en av flere samarbeidspartnere til Ungt Entreprenørskap. Engasjementet skyldtes dels at ungdom er en viktig ressurs og målgruppe for oss, og dels fordi Nordea har lange tradisjoner i samarbeid med skoleverket.

Å støtte ungdom i troen på egne skapende krefter og evnen til å bruke disse er viktig. For at de unge skal lykkes, blir det litt av vår oppgave å stimulere de til å utvikle et bevisst forhold til økonomi. Og i tillegg - går det slik vi håper, vil ungdomsbedrifter skape mange nye grundere og oppfinnere.

Formål

  • Fremme kreativitet, samarbeidsevne og ansvarsbevissthet, og lyst til selv å etablere bedrift.
  • Bidra til forståelse for betydningen av verdiskapning og nyskapning i næringslivet. 
  • Gi innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår og fremme god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper.

Visste du at...

  • Det er etablert over 1040 ungdomsbedrifter
  • Mer enn 7 000 ungdommer er involvert
  • Mer enn 700 lærere og 700 mentorer er engasjert
  • Over 91% av de som har vært med i ungdomsbedrift, anbefaler dette for andre elever

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager