Kom i gang med Corporate Access Lite

Løsningene du kan velge via dette skjemaet er standardløsninger som er avtalt med hver enkelt ERP- eller regnskapssystemleverandør. Skjema benyttes for inntil 3 konti for utbetalinger og bankavstemming.

Når du har fylt ut skjemaet nedenfor og klikket på Send, behandles forespørselen din. Vi sender deg en avtale som vi ber deg signere før Corporate Access Lite aktiveres. 

Avtalen sendes digitalt og skal signeres med norsk BankID i henhold til firmaattesten. Signaturberettiget eller prokurist får en varsling på e-post og/eller SMS når avtalen er klar til signering. I tillegg blir du informert på e-post når tjenesten er klar til bruk. For informasjon om hvem som har signaturrett eller prokura i bedriften, vennligst se BrønnøysundregistreneÅpnes i nytt vindu

Hvis du har spørsmål om utfylling av skjemaet, kan du kontakte Nordea Business Centre på telefon 232 06002, valg 2.

  

Skriv hvilket kontonummer som skal belastes av banken for Corporate Access-tjenestene.
Når avtalen er ferdig registrert opprettes det et avtalenummer som må registreres hos ERP/regnskapssystemleverandøren. Velg mottaker av denne informasjonen.
Velg dersom regnskapsfører også skal motta avtaledetaljer når avtalen er ferdig registrert.

Velg økonomisystem

 

Lengden på KID kan være minimum 3 siffer + kontrollsiffer og maksimum 25 siffer inkludert kontrollsiffer. Det anbefales at KID-lengden er kortest mulig for å gjøre betalingen enklest mulig for betaler. Ved bruk av dette skjema settes KID opp med Modulus 10.
 
KID kan for eksempel inneholde Kundenummer, Fakturanummer og Termin. Eller en kombinasjon. 
Kontakt din regnskapsleverandør dersom du er usikker hvilken KID lengde og struktur som blir riktig for deg. 
 
KID-lengden og Modulus kan endres i ettertid og det kan aktiveres mer avanserte valg som tvungen KID eller KID på kreditnotaer ved å kontakte Support i Nordea.

KID lengde alternativ 1:

9 (Standard KID-lengde for Zirius)

KID lengde alternativ 2: 

17 (Standard KID-lengde for Zirius)

 

Lengden på KID kan være minimum 3 siffer + kontrollsiffer og maksimum 25 siffer inkludert kontrollsiffer. Det anbefales at KID-lengden er kortest mulig for å gjøre betalingen enklest mulig for betaler. Ved bruk av dette skjema settes KID opp med Modulus 10.
 
KID kan for eksempel inneholde Kundenummer, Fakturanummer og Termin. Eller en kombinasjon. 
Kontakt din regnskapsleverandør dersom du er usikker hvilken KID lengde og struktur som blir riktig for deg. 
 
KID-lengden og Modulus kan endres i ettertid og det kan aktiveres mer avanserte valg som tvungen KID eller KID på kreditnotaer ved å kontakte Support i Nordea.

KID lengde alternativ 1:

7 (Standard KID-lengde for Tripletex)

KID lengde alternativ 2: 

10 (Standard KID-lengde for Tripletex)

KID lengde alternativ 3:

13 (Standard KID-lengde for Tripletex)

 

Lengden på KID kan være minimum 3 siffer + kontrollsiffer og maksimum 25 siffer inkludert kontrollsiffer. Det anbefales at KID-lengden er kortest mulig for å gjøre betalingen enklest mulig for betaler. Ved bruk av dette skjema settes KID opp med Modulus 10.
 
KID kan for eksempel inneholde Kundenummer, Fakturanummer og Termin. Eller en kombinasjon. 
Kontakt din regnskapsleverandør dersom du er usikker hvilken KID lengde og struktur som blir riktig for deg. 
 
KID-lengden og Modulus kan endres i ettertid og det kan aktiveres mer avanserte valg som tvungen KID eller KID på kreditnotaer ved å kontakte Support i Nordea.

KID lengde alternativ 1:

15 (Standard KID-lengde for Uni Micro)

Lengden på KID kan være minimum 3 siffer + kontrollsiffer og maksimum 25 siffer inkludert kontrollsiffer. Det anbefales at KID-lengden er kortest mulig for å gjøre betalingen enklest mulig for betaler. Ved bruk av dette skjema settes KID opp med Modulus 10.
 
KID kan for eksempel inneholde Kundenummer, Fakturanummer og Termin. Eller en kombinasjon. 
Kontakt din regnskapsleverandør dersom du er usikker hvilken KID lengde og struktur som blir riktig for deg. 
 
KID-lengden og Modulus kan endres i ettertid og det kan aktiveres mer avanserte valg som tvungen KID eller KID på kreditnotaer ved å kontakte Support i Nordea.

KID lengde alternativ 1:

8 (Standard KID-lengde for Visma eAccounting)

 

Hvilke konti skal tilknyttes Corporate Access Lite? Maks 3 konti.

Hvilke konti skal tilknyttes Corporate Access Lite? Maks 3 konti.

Lengden på KID kan være minimum 3 siffer + kontrollsiffer og maksimum 25 siffer inkludert kontrollsiffer. Det anbefales at KID-lengden er kortest mulig for å gjøre betalingen enklest mulig for betaler. Ved bruk av dette skjema settes KID opp med Modulus 10.
 
KID kan for eksempel inneholde Kundenummer, Fakturanummer og Termin. Eller en kombinasjon. 
Kontakt din regnskapsleverandør dersom du er usikker hvilken KID lengde og struktur som blir riktig for deg. 
 
KID-lengden og Modulus kan endres i ettertid og det kan aktiveres mer avanserte valg som tvungen KID eller KID på kreditnotaer ved å kontakte Support i Nordea.

Vær oppmerksom på at signaturberettiget i henhold til firmaattest må ha norsk BankID for å signere avtalen.

  

Hvis bedriften har flere som må signere i fellesskap velges "Ja" her. Har bedriften et styre hvor ikke signaturrett er definert, signerer styret i fellesskap.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager