Betalingstjenester innland

Utbetalinger
Manuelle tjenester
Tilleggstjenester

Utbetalinger


ProduktPrisEnhet
Elektroniske kanaler
Betaling med kidkr 1,60 Pr.transaksjon
Betaling med meldingkr 5,50 
Pr.transaksjon
Betaling uten melding (1)kr 5,50 Pr.transaksjon
Strukturerte betalinger (2)kr 3,00 Pr.transaksjon
Lønnsutbetalingerkr 2,00 Pr.transaksjon
Betaling av skatt og momskr 2,00 Pr.transaksjon
Giro utbetalingkr 120,00 Pr.transaksjon
Via Swift MT101 (3)
Betaling med KID, melding og lønnsutbetalingkr 30,00 Pr.transaksjon 
Giro utbetalingkr 150,00 Pr.transaksjon 
Hastebetaling innlandkr 45,00Pr.transaksjon 
Direkte remittering (Stoppet for nysalg)
Etableringkr 3.000,00 Pr.bedrift
Abonnementkr 300,00 Pr.måned
Betaling med KIDkr 3,00 Pr.transaksjon
Betaling med meldingkr 9,00 Pr.transaksjon
Betaling uten meldingkr 5,00 Pr.transaksjon
Lønnsutbetalingerkr 5,00 Pr.transaksjon
Giro utbetalingkr 120,00 Pr.transaksjon
Sperre oppdrag for avregning/ overstyring eller ny dekningskontroll/manuell endre eller slette innsendte ikke bokførte oppdrag
kr 750,00 Pr.transaksjon
Filbasert endring/sletting av innsendte, ikke bokførte transaksjoner
kr 10,00 Pr.transaksjon
Betaling i utenlandsk valuta - Se Betalingstjenester utland

1) Gjelder ikke via Nettbank Bedrift
2) Betaling med strukturert referanse/fakturanummer, for filtjenesten Interpay og PAYMUL
3) Elektronisk betalingsinstruksjon = mottatt som SWIFT MT101 request for transfer

Manuelle tjenester

ProduktPrisEnhet
Overførsel
Overførsel mellom egne konti i Nordeakr 100,00 Pr.stk
Betaling til annen konto/annen innenlandsk bank    kr 100,00 Pr.stk
Lønnsutbetaling, manuell listekr 25,00 Pr.liste
Lønnsutbetaling, hasteoverførsel, tillegg til transaksjonspriskr 400,00 Pr.stk
Faste oppdrag
Betaling til annen konto i Nordea/annen innenlandsk bankkr 50,00 Pr.stk
Giro utbetaling- betaling hvor mottakers kontonummer manglerkr 100,00 Pr.stk
Manglende dekning på konto, pr.transaksjonkr 115,00 Pr.stk
Giro belastet konto

Betaling til annen konto i Nordea/annen innenlandsk bankkr 100,00 Pr.stk
Giro utbetaling- betaling hvor mottakers kontonummer mangler/manglende dekning på konto/pr.transaksjon/retur av betaling pga.feil og manglerkr 115,00 Pr.stk
4) Finansavtaleloven pålegger bankene å informere skriftlig sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres pga.manglende dekning på konto

Tilleggstjenester

Produkt
Pris
Enhet
Giromail – melding sendt postaltkr 15,00 + portoPr. stk​
Avtalegiro / Autogiro/ Dir.Rem - Autorisering av oppdrag pga. feil i fil fra sluttbrukerkr 750,00 Pr. stk​
Autogiro / Dir. Rem - Endre/slette innsendte ikke bokførte oppdragkr 525,00 Pr. stk​
Avtalegiro / OCR / Autogiro / Dir. Rem - Filforsendelse til/fra Mastercard Payment Serviceskr 5,00 Pr. oppdrag
Retur av feil utfylt AvtaleGiro svarkupong, faktureres kreditor bankkr 80,00 
*Pris gjeldene pr. 01.01.2021
Pr. svarkupong
Autogiro / OCR / Dir. Rem - Filforsendelse fra Mastercard Payment Services - kopikr 750,00 Pr. kopi
Oversikt over bilagsløse enkeltranserkr 150,00 Pr. stk​
Avtalegiro / autogiro - melding om manglende dekningkr 115,00 Pr. stk​
Oblat (kvitteringsliste)kr 25,00  
* Pris gjeldende pr. 01.01.2021
Pr. stk​
Melding om kreditering pr. telefaks/e-postkr 100,00 Pr. stk​
Kopi av utskrift og bilagkr 100,00 Pr. kopi
Abonnementsendringer innen samme konsern (eFaktura B2B og B2C)kr 500,00  Pr. endring​
Saldo og transaksjonsinformasjon​
Pris
Enhet
Standard kontoutskrift​kr 0,00  Pr. stk​
Nordeas minibanker/Nettbank bedriftkr 0,00 Pr. stk​
Kontoinformasjon fra konti i annen bank via telexkr 2,00 Pr. stk​
Kontoinformasjon/Interims transaksjonsrapport fra konti i Nordea til annen Nordea bankkr 0,00 Pr. måned/konto​
Kontoinformasjon fra konti i Nordea til annen bankkr 240,00 Pr. måned/konto​
Interims transaksjonsrapport fra konti i Nordea til annen bankkr 160,00 Pr. måned/konto​
Kontanthåndtering
Pris
Enhet
Bedriftsoppgjør og mynt
Bedriftsinnskudd opptalt i innskuddsmaskinkr 100,00 Pr.oppgjør
Bedriftsinnskudd av valuta på innskudssmaskin motverdi under 200 NOKkr 0,00 
Bedriftsinnskudd av valuta på innskudssmaskin motverdi over 200 NOKkr 100,00 

Pris gjelder per valutasort. Relevant innskudd for valuta på automat er DKK, SEK, GBP, USD, EUR sedler

Omnummerering
Endring av avtalekr 250,00 

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager