Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Driftsfinansiering

Nordea Finans - factoring

Factoring

Factoring, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finans AS, innebærer at Nordea Finans AS overtar bedriftens kundefordringer, og finansierer (forskutterer) inntil 80% av det beløp som til enhver tid er utestående. Nordea Finans AS overtar dessuten i nært samarbeid med bedriften administrasjonen og oppfølgingen av fordringene. 

Prisene på factoring avtales med den enkelte bedriftskunde og er blant annet avhengig av omsetningen, fakturamengde og antall kunder. Prisene er delt i rente på finansieringen av fordringene og på administrasjonen av fordringsmassen. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finans AS.

Nordea Finans - leasing
Nordea Finans - veiledende priser
Trade Finance - dokumentinkasso
Trade Finance - eksportremburs
Trade Finance - importremburs
Trade Finance - direkte kostnader
Garantier

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager