Driftsfinansiering

Nordea Finance - factoring
Nordea Finance - leasing
Nordea Finance - veiledende priser
Trade Finance - dokumentinkasso
Trade Finance - eksportremburs
Trade Finance - importremburs
Trade Finance - direkte kostnader
Garantier

Factoring

Factoring, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finance, innebærer at Nordea Finance overtar bedriftens kundefordringer, og finansierer (forskutterer) inntil 80% av det beløp som til enhver tid er utestående. Nordea Finance overtar dessuten i nært samarbeid med bedriften administrasjonen og oppfølgingen av fordringene. 

Prisene på factoring avtales med den enkelte bedriftskunde og er blant annet avhengig av omsetningen, fakturamengde og antall kunder. Prisene er delt i rente på finansieringen av fordringene og på administrasjonen av fordringsmassen. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finance.

Leasing

Leasing, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finance og Nordea Finance Equipment AS, finansierer driftsmidler uten å belaste egenkapital eller andre lånekilder. Leasing innebærer at leasingselskapet kjøper og eier driftsmiddelet etter bedriftens spesifikasjoner og leier det ut til bedriften mot en månedlig forskuddsvis leie.

Den månedlige leien avtales med den enkelte bedriftskunde ut ifra blant annet nominell rente, investert beløp, restverdi og løpetid. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til et av Nordea Finance selskapene.

Nordea Finans - veiledende priser

SpesifikasjonPris
Etableringsgebyr, enkeltavtalekr 3.500,00 
Termingebyr, pr varsel faktura på papir
kr 105,00 
Termingebyr, pr varsel faktura e-faktura frakr 60,00 
Termingebyr, pr varsel samlefaktura e-faktura fra

kr 60,00

Samlefaktura Minimum kr 95,00 
Tinglysning på papir/elektroniskPapir: kr 1.516,00 
Elektronisk : kr 1.051,00
Endring av sikkerhetkr 1.500,00 
Kopi årsoppgave/faktura e.l.kr 150,00 
Debitorskifte overdragelsekr 2.500,00 
Forlengelsekr 1.500,00
Avdragsfrihetkr 500,00
Tap av vognkortkr 150,00

*Alle gebyrer + mva ved leasing

Trade Finance - dokumentinkasso

DokumentinkassoTFG*(Online)Manuelle oppdrag
Inkassoprovisjon
- minimum 
0,35 %
kr 1.600,00  
0,40 %
kr 3.000,00
Aksept omkostningerkr 700,00  kr 1.400,00
Endringsomkostningerkr 700,00kr 1.400,00
Diskonteringsprovisjonkr 1.000,00kr 1.000,00
Utlevering/fristilling (inkl.mail)kr 1.000,00kr 1.000,00
Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg. 
*TFG (Trade Finance Global)

Trade Finance - eksportremburs

EksportrembursPris
Adviseringsomkostninger
- TFG (online)
- Manuelle oppdrag

kr 900,00
kr 1.500,00
Dokumentprovisjon (pr.disposisjon)

0,275 %
*Minimum kr 1.000,00
Bekreftelsesprovisjon (avhengig av land/bank)Kvotering gis ved forespørsel til TF sales
Provisjon for utsatt betalingKvotering gis ved forespørsel til TF sales 
Gjennomgang av utkast (per utkast)kr 800,00
Diskonteringsomkostningerkr 1.000,00
Endringsomkostningerkr 800,00

Dette er de viktigste eksport remburs omkostningene. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.
*TFG (Trade Finance Global)

Trade Finance - Importremburs

ImportrembursPris
Utstedelsesprovisjon
- Individuell sats 
- TFG (online)
- Manuelle oppdrag

Ved cash depot. min 0,50 % p.a.
Minimum kr 1.000,00
Minimum kr 1.500,00
Dokumentprovisjon (pr.disposisjon)0,275 % 
Minimum kr 1.000,00 
Provisjon for utsatt betalingMinimum kr 900,00 
EndringsomkostningerMinimum kr 800,00 
Utarbeidelse av utkast (per utkast)Minimum kr 1000,00
Dette er de viktigste import remburs omkostninger. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Trade Finance - direkte kostander

Gebyrer til dekning av direkte kostnader (gjelder for alle produkter)Pris
SWIFTkr 200,00
Kurerkr 350,00
Portokr 60,00
Porto (Rekommandert)kr 180,00
Porto (Ekspress over natt)kr 410,00
Spesialbehandling (per time)kr 1.000,00
Faktureringsgebyr - provisjonerkr 250,00
Manuelt utarbeidet rapport over utestående transaksjonerkr 500,00

Garantier

GarantierPris/sats
Garantiprovisjon, avhengig av garantitype, risiko og sikkerhetEtter avtale 
Minimum kr 750,00 pr 3.mnd periode
Etableringsomkostninger ved bruk av Nordeas standard garantitekstEtter avtale
Etableringsomkostninger dersom Nordeas standard garantitekst ikke benyttesEtter avtale
Hastegebyr (etablerings-/behandlingsomkostninger kommer i tillegg)Etter avtale (Minimum kr 3.000,00 )
Endring av garantier, reduksjoner, forlengelser, behandlingsomkostninger etc.Etter avtale (Minimum kr 2.000,00)
Omkostninger ved varsling av kravEtter avtale (Minimum kr 5.000,00)
Omkostninger ved utbetaling av kravEtter avtale (Minimum kr 500,00)
Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for Nordea 
- advisering av endringer

Etter avtale (Minimum kr 1.500,00)

kr 500,00

Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst og utkastEtter avtale (Minimum kr 1.500,00)
DepotgebyrAvhengig av depottype
Utstedelse av garantier gjennom utenlandske bankerkr 7.500,00 
Utstedelsesgebyr Nordea Corporate/Businesskr 2.500,00 
Utstedelsesgebyr ikke standard garantiEtter avtale 

 Direkte omkostninger som SWIFT, kurer/porto og utenlandske bank omkostninger påført Nordea kommer i tillegg. Transaksjoner som krever spesielt ekstra mye merarbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager