Driftsfinansiering

Nordea Finance - factoring

Factoring

Factoring, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finance, innebærer at Nordea Finance overtar bedriftens kundefordringer, og finansierer (forskutterer) inntil 80% av det beløp som til enhver tid er utestående. Nordea Finance overtar dessuten i nært samarbeid med bedriften administrasjonen og oppfølgingen av fordringene. 

Prisene på factoring avtales med den enkelte bedriftskunde og er blant annet avhengig av omsetningen, fakturamengde og antall kunder. Prisene er delt i rente på finansieringen av fordringene og på administrasjonen av fordringsmassen. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finance.

Nordea Finance - leasing
Nordea Finance - veiledende priser
Trade Finance - dokumentinkasso
Trade Finance - eksportremburs
Trade Finance - importremburs
Trade Finance - direkte kostnader
Garantier

Factoring

Factoring, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finance, innebærer at Nordea Finance overtar bedriftens kundefordringer, og finansierer (forskutterer) inntil 80% av det beløp som til enhver tid er utestående. Nordea Finance overtar dessuten i nært samarbeid med bedriften administrasjonen og oppfølgingen av fordringene. 

Prisene på factoring avtales med den enkelte bedriftskunde og er blant annet avhengig av omsetningen, fakturamengde og antall kunder. Prisene er delt i rente på finansieringen av fordringene og på administrasjonen av fordringsmassen. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til Nordea Finance.

Leasing

Leasing, som tilbys av Nordeas datterselskap Nordea Finance og Nordea Finance Equipment AS, finansierer driftsmidler uten å belaste egenkapital eller andre lånekilder. Leasing innebærer at leasingselskapet kjøper og eier driftsmiddelet etter bedriftens spesifikasjoner og leier det ut til bedriften mot en månedlig forskuddsvis leie.

Den månedlige leien avtales med den enkelte bedriftskunde ut ifra blant annet nominell rente, investert beløp, restverdi og løpetid. Ytterligere opplysninger om prisene og tjenesten ved henvendelse til kundeansvarlig i Nordea eller til et av Nordea Finance selskapene.

Nordea Finans - veiledende priser

SpesifikasjonPris
Etableringsgebyr, enkeltavtale3 500,00 kr
Termingebyr, pr varsel faktura på papir
105,00 kr
Termingebyr, pr varsel faktura e-faktura fra60,00 kr
Termingebyr, pr varsel samlefaktura e-faktura fra60,00 kr
Samlefaktura Minimum 95,00 kr
Tinglysning på papir/elektroniskPapir: 1 516,00 kr
Elektronisk : 1 051,00 kr
Endring av sikkerhet1500,00 kr
Kopi årsoppgave/faktura e.l.150,00 kr
Debitorskifte overdragelse2500,00 kr
Forlengelse1500,00 kr
Avdragsfrihet500,00 kr
Tap av vognkort150,00 kr

*Alle gebyrer + mva ved leasing

Trade Finance - dokumentinkasso

DokumentinkassoTFG*(Online)Manuelle oppdrag
Inkassoprovisjon
- minimum 
- maksimum
0,35 %
800 kr
3000 kr
0,40 %
1500 kr
3500 kr
Aksept omkostninger700 kr    700 kr
Endringsomkostninger700 kr700 kr
Diskonteringsprovisjon1000 kr1000 kr
Utlevering/fristilling (inkl.mail)1000 kr1000 kr
Dette er de viktigste inkassoprovisjonene. Direkte omkostninger som telegebyr og porto kommer i tillegg. 
*TFG (Trade Finance Global)

Trade Finance - eksportremburs

EksportrembursPris
Adviseringsomkostninger
- TFG (online)
- Manuelle oppdrag

900 kr
1500 kr
Dokumentprovisjon (pr.disposisjon)

0,275 %
*Minimum 1000 kr
Bekreftelsesprovisjon (avhengig av land/bank)Kvotering gis ved forespørsel til TF sales
Provisjon for utsatt betalingKvotering gis ved forespørsel til TF sales 
Gjennomgang av utkast (per utkast)800 kr
Diskonteringsomkostninger1000 kr
Endringsomkostninger800 kr

Dette er de viktigste eksport remburs omkostningene. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.
*TFG (Trade Finance Global)

Trade Finance - Importremburs

ImportrembursPris
Utstedelsesprovisjon
- Individuell sats 
- TFG (online)
- Manuelle oppdrag

Ved cash depot. min 0,50 % p.a.
Minimum 1000 kr
Minimum 1500 kr
Dokumentprovisjon (pr.disposisjon)0,275 % 
Minimum 1000 kr
Provisjon for utsatt betalingMinimum 900 kr
EndringsomkostningerMinimum 800 kr
Utarbeidelse av utkast (per utkast)Minimum 800 kr
Dette er de viktigste import remburs omkostninger. Direkte omkostninger SWIFT, kurer/porto og utenlandske omkostninger påført oss kommer i tillegg. Saker som krever spesielt mye arbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Trade Finance - direkte kostander

Gebyrer til dekning av direkte kostnader (gjelder for alle produkter)Pris
SWIFT200 kr
Kurer350 kr
Porto60 kr
Porto (Rekommandert)180 kr
Porto (Ekspress over natt)410 kr
Spesialbehandling (per time)1000 kr
Faktureringsgebyr - provisjoner250 kr
Manuelt utarbeidet rapport over utestående transaksjoner500 kr

Garantier

GarantierPris/sats
Garantiprovisjon, avhengig av garantitype, risiko og sikkerhetEtter avtale 
Minimum 750 kr pr 3.mnd periode
Etableringsomkostninger ved bruk av Nordeas standard garantitekstEtter avtale
Etableringsomkostninger dersom Nordeas standard garantitekst ikke benyttesEtter avtale
Hastegebyr (etablerings-/behandlingsomkostninger kommer i tillegg)Etter avtale (Minimum 3000 kr)
Endring av garantier, reduksjoner, forlengelser, behandlingsomkostninger etc.Etter avtale (Minimum 1500 kr)
Omkostninger ved varsling av kravEtter avtale (Minimum 3500 kr)
Omkostninger ved utbetaling av kravEtter avtale (Minimum 500 kr)
Advisering av utenlandske garantier u/ansvar for Nordea 
- advisering av endringer
Etter avtale (Minimum 1000 kr)
Rådgivning/utarbeidelse av garantitekst og utkastEtter avtale (Minimum 1500 kr)
DepotgebyrAvhengig av depottype
Utstedelse av garantier gjennom utenlandske banker4500 kr

 Direkte omkostninger som SWIFT, kurer/porto og utenlandske bank omkostninger påført Nordea kommer i tillegg. Transaksjoner som krever spesielt ekstra mye merarbeid, vil bli belastet med ekstra behandlingsprovisjon.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager