Praksis for belastning av omkostninger for cash management-tjenester

Omkostninger for de følgende cash management tjenester samles i en sum pr. måned* og belastes første virkedag påfølgende måned:

  • Bruk av bankkort.
  • Elektroniske og manuelle betalingstjenester innland; nettbank, mobilbank og manuelle betalingsoppdrag.
  • Betalingstjenester utland; nettbank, manuelle betalingsoppdrag.
  • Minibank

*Betalingstjenester utland vil bli belastet samlet pr.dag (dersom ikke annet er avtalt)

Kontakt oss