Betalingstjenester utland

Betaling til utlandet

Betaling til utlandet

ProduktPrisEnhet
Elektroniske oppdrag
EU betalingKr 5,50 
pr. stk
 • Betalinger innen EU/EØS ​
 • Valutasort: EUR og SEK 
 • Maksimumsbeløp: EUR ubegrenset/SEK 500.000 ​
 • Mottaker: IBAN kontonummer ​
 • Mottakerbank: BIC - ikke bankens navn ​
 • Omkostningsalternativ: SHA = Kun omk. i Norge
Ordinær overførsel​Kr 75,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: ​
 • Innen Europa: 
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa:
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​​
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse
HasteoverførselKr 350,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse








Konsernoverførsel innen Nordea
Konsernoverførsel utenfor Nordea

Kr 70,00 
Kr 200,00 
pr. stk
Manuelle oppdrag​
Ordinær overførsel​Kr 300,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​ 
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​ 
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse 
Hasteoverførsel​Kr 550,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​ 
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​ 
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse

ProduktPrisEnhet
Konsernoverførsel innen NordeaKr 100,00 pr. stk​
Konsernoverførsel utenfor Nordea​Kr 350,00 pr. stk​
Tilleggstjenester​

Tillegg for korreksjon grunnet feil/mangler i betalingsinstruksjon​

Se krav til ordinær overførsel 

Kr 250,00 pr. stk​
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet.​
For overførselbeløp over EUR 50.000 eller tilsvarende i annen valuta,
tas det forbehold om etterbelastning for omkostninger i utlandet som overstiger angitt pris 
Kr 300,00 pr. stk​
SWIFT kopi/Bekreftelse pr. e-postKr 300,00 pr. stk​
Request for transfer EU-regulert betaling (EUR og SEK*)Kr 30,00 *) Gjelder opp til SEK 500 000 pr. stk​
Instruksjon for belastning av egen konto i annen Nordea bankKr 0,00 pr. stk​
Instruksjon for belastning av egen konto i annen bank​Kr 10,00 pr. stk​

Reklamasjoner, i tillegg til omkostninger i utlandet, minimum når ikke Nordea har forårsaket reklamasjonen

Kr 500,00 

pr. stk

Betaling fra utlandet

Betaling til utlandet

ProduktPrisEnhet
Elektroniske oppdrag
EU betalingKr 5,50 
pr. stk
 • Betalinger innen EU/EØS ​
 • Valutasort: EUR og SEK 
 • Maksimumsbeløp: EUR ubegrenset/SEK 500.000 ​
 • Mottaker: IBAN kontonummer ​
 • Mottakerbank: BIC - ikke bankens navn ​
 • Omkostningsalternativ: SHA = Kun omk. i Norge
Ordinær overførsel​Kr 75,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: ​
 • Innen Europa: 
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa:
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​​
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse
HasteoverførselKr 350,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse








Konsernoverførsel innen Nordea
Konsernoverførsel utenfor Nordea

Kr 70,00 
Kr 200,00 
pr. stk
Manuelle oppdrag​
Ordinær overførsel​Kr 300,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​ 
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​ 
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse 
Hasteoverførsel​Kr 550,00 pr. stk
 • Betalingsmottakers konto og bank: 
 • Innen Europa: ​
 • Obligatorisk IBAN og BIC ​
 • Utenfor Europa: ​ 
 • BBAN og BIC - BBAN + bankkode og navn ​ 
 • Enkelte land i Asia og Afrika krever BBAN og BIC + bankens og adresse

ProduktPrisEnhet
Konsernoverførsel innen NordeaKr 100,00 pr. stk​
Konsernoverførsel utenfor Nordea​Kr 350,00 pr. stk​
Tilleggstjenester​

Tillegg for korreksjon grunnet feil/mangler i betalingsinstruksjon​

Se krav til ordinær overførsel 

Kr 250,00 pr. stk​
Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i utlandet.​
For overførselbeløp over EUR 50.000 eller tilsvarende i annen valuta,
tas det forbehold om etterbelastning for omkostninger i utlandet som overstiger angitt pris 
Kr 300,00 pr. stk​
SWIFT kopi/Bekreftelse pr. e-postKr 300,00 pr. stk​
Request for transfer EU-regulert betaling (EUR og SEK*)Kr 30,00 *) Gjelder opp til SEK 500 000 pr. stk​
Instruksjon for belastning av egen konto i annen Nordea bankKr 0,00 pr. stk​
Instruksjon for belastning av egen konto i annen bank​Kr 10,00 pr. stk​

Reklamasjoner, i tillegg til omkostninger i utlandet, minimum når ikke Nordea har forårsaket reklamasjonen

Kr 500,00 

pr. stk

Betaling fra utlandet


Elektroniske oppdrag​
Pris
Enhet
Beløp til og med kr. 2000,0050,00 krPr. Stk
Beløp over kr. 2000,00100,00 kr Pr. Stk
EU betaling, beløp opp til SEK 500.000,00 forutsatt riktig forsendelse jf. EU-krav2,50 krPr. Stk
Konsernoverførsel innen Nordea0,00 krPr. Stk
Konsernoverførsel fra Nordeas avtalebanker50,00 krPr. Stk
Melding om kreditering pr e-post10,00 kr
* Pris gjeldende pr. 01.01.2021
Pr. Stk
Forhåndsvarsling av innganger fra utlandet, pr varsling via sikker e-post (forutsatt abonnement)5,00 krPr. Stk
Forhåndsvarsling av innganger fra utlandet, pr varsling via sms (forutsatt abonnement)1,00 krPr. Stk

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager