Slik beregnes vekslingsmarginen ved kortbruk i utlandet

Kjøp og kontantuttak i minibanker i fremmed valuta blir omregnet til NOK gjennom en vekslingskurs fastsatt av Nordea. Kursen består av en referanse-vekslingskurs fra Visa/Mastercard og en valuta vekslingsmargin.

For kjøp i EU og EØS-valutaer gjort innenfor EU og EØS får du informasjon om vår margin, siden det er en forskjell i prosent mellom Nordeas vekslingskurs og en referansekurs fra den europeiske sentralbanken (ECB). Vekslingskurser varierer daglig.

Push-varsling på alle korttransaksjoner i First Card appen

Informasjon om vekslingskurs på dine korttransaksjoner vil du finne i First Card appen. Du vil motta varslinger ved hvert kjøp gjort innenfor EU og EØS-regionen. Meldingen vil inneholde informasjon om vekslingskurs og vekslingsmargin ved hver enkelt kjøp. Hvis du ikke ønsker å motta varslene kan disse skrus av under app-varslinger på din smarttelefon.

Et tenkt eksempel på beregning: 

Anta at du benyttet Nordea First Card til kjøp av et produkt for 700 EUR den 10. april. Kalkulatoren beregner vekslingsmarginen.

(tabellen vises som i dag).

SpesifikasjonForklaring
KjøpEUR 700Kjøp i lokal valuta
Belastet beløpNOK 8034,64Det norske beløpet du belastes med
VekslingskursNOK / EUR 11,4781Vekslingskursen som er benyttet for kjøpet består av Visa/Mastercard referansekurs pluss Nordeas valutapåslag
Inkluderer valutapåslag2,30 %Nordea sitt valutapåslag som er inkludert i vekslingskursen over
Påslag på ECBs valutakurs2,35 %ECBs referansekurs. Dette eksemplet viser at den kurs vi benyttet på den aktuelle dato er 2,35% høyere enn ECBs referansekurs

For å se marginen på en valutatransaksjon du har foretatt, kan du benytte kalkulatoren under.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager