Opprette depositumskonto for profesjonell utleier

Ved å sende inn dette skjemaet kan profesjonelle utleiere opprette ny depositumskonto. Disse opplysningene trenger vi for å opprette kontoen:

  • Opplysninger og kontaktinfo om leietaker
  • Opplysninger og kontaktinfo om utleier
  • Opplysninger om leieobjektet og leiekontrakten

Leietakeren må være registrert i Nordeas systemer. Nye leietakere som ikke er registrert fra tidligere, kan registrere seg på nordea.no/blikundeÅpnes i nytt vindu. Når detaljene er registrert, sendes avtalen til registrering hos leietaker. 

Dette skjemaet kan kun benyttes av profesjonelle utleiere med egen avtale hos Nordea. 

Skriv inn navnet til bedriften som står som utleier i leiekontrakten.
Skriv inn organisasjonsnummeret til bedriften som står utleier i leiekontrakten
Skriv inn navnet som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn organisasjonsnummeret til bedriften som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn fødselsnummeret til personen som står som leietaker i leiekontrakten.
Skriv inn beløpet som skal innbetales på depositumskontoen i henhold til enigheten i leiekontrakten.
Skriv inn hvor mange måneders leie beløpet for depositumet gjelder. Ofte er det 3 x månedsleie som brukes i leiekontrakten.
Skriv inn gateadresse, husnummer og postnummer.
Skriv inn kontonummeret hvor husleien skal innbetales. Dette er utleiers driftskonto/husleiekonto i Nordea. Dersom kontonummer for husleie er i annen bank vil følgende gjelde: Det følger av avsnitt 7 i "Avtale om opprettelse av Depositumskonto i husleieforhold" at banken etter leieforholdets opphør på visse vilkår kan utbetale skyldig husleie fra depositumskontoen til utleier. Ett av vilkårene for dette er at husleien godskrives en konto i samme bank. Det betyr at ved uenighet om skyldig husleie, må utleier reise søksmål mot leier for ethvert krav i depositumet i hht. Husleielovens §3-5.
Gebyr belastes etter Husleieloven fra utleiers driftskonto i Nordea. Avtalt pris belastet automatisk ved bestilling. Ved ikke å fylle ut feltet, vil standardkonto for renter og gebyrer belastes.
Skrives som 6 siffer uten punktum eller mellomrom DDMMÅÅ
Denne e-postadressen vil benyttes for å sende bekreftelse til utleier, når depositumsbeløpet er innbetalt på depositumskontoen.
Kontaktinformasjon utleier
Kontaktinformasjon leietaker
Skriv inn navnet til kontaktpersonen som står som daglig leder / prokurist / signaturboerberettiget hos leietaker