Chat med oss eller spør Nova Kundeservice Bedrift Ris og ros

Ekspandere til nye markeder

Uansett hvordan bedriften din ekspanderer, trenger du en sterk og pålitelig finansiell partner for å komme i gang og til å finne de finansielle løsingene du trenger underveis. En som har tro på prosjektet ditt, og deler dine ambisjoner.

  • Involver deg med en erfaren finansiell partner
  • Bruk skreddersydde finansielle produkter for importører og eksportører
  • Få tilgang til omfattende markedsinnsikt i Nordea Trade Portal
  • Iverksette tiltak - det er ditt viktigste steg videre

Vi støtter ekspansjonen din

Når du har utført de nødvendige markedsundersøkelser og bestemt deg for en ekspansjonsstrategi, identifiserer du hvilke banktjenester du trenger.

I den innledende fasen av ekspansjonen vil du sannsynligvis ha behov for å få dekket kostnader til reise, rådgivning, prøver og ansettelser. På veien videre vil dine finansielle behov øke, til for eksempel investeringer i varer, fasiliteter og/eller mennesker, samtidig som du opprettholder en jevn kontantstrøm.

Skreddersydde løsninger for importører og eksportører

Vi tilbyr et bredt spekter finansielle produkter for selskaper som driver virksomhet i utlandet.

Produktene sikrer en stabil kontantstrøm, reduserer risikoer og hindringer ved kjøp og salg av varer og tjenester. I tillegg til rene banktjenester, får du tilgang til informasjon om import og eksport av varer via Nordea Trade Portal i mer enn 180 land. Du får også innsikt i handelsmønstre.

Nordea har omfattende erfaring

Vi samarbeider med mange bedrifter hver dag og gjennom vårt globale nettverk av banker.

Vi har mulighet til å støtte deg med de spennende ekspansjonsideene dine. Som følge av det får du et fornuftig og solid økonomisk fundament for bedriften din, uansett størrelse eller type virksomhet – og uansett hvilke markeder du ekspanderer til.

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Ring oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Ring oss hele døgnet, alle dager