Share x Nordea

Vi i Nordea er opptatt av kvalitet, og dermed kun jobbe med de beste. Vi har inngått et partnerskap med Share, hvor målet er å hjelpe norske selskaper til internasjonal suksess. Nordea og Share står sammen for vekst.

Vår strategi

Avdelingen Startup & Growth spesialiserer seg på raskt voksende selskaper med internasjonale ambisjoner. Vårt bidrag til økosystemet er å tilføre vår kompetanse innenfor kapitalstrategi, utvikle skreddersydde låneprodukter tilpasset de enkelte vekstfasene og tilgang til vårt nordiske nettverk. Vi fokuserer spesielt på lånefinansiering i skaleringsfasen der vi har erfart at tilgang til bankfinansiering har vært begrenset. Utfordringen i denne fasen er å hente nok kapital for å få den veksten man ønsker. Vi ser etter scaleups med høye ambisjoner som har behov for lånefinansiering i en skaleringsfase. Basert på denne strategien har vi inngått et partnerskap med Share Oslo.

Share - Norges første scaleup community

Share ble grunnlagt basert på ideen om å kunne støtte raskt voksende tech-selskaper for internasjonal suksess gjennom å gi bedriftene et miljø som fremmer vekst. Share tilbyr aktiviteter og eventer som retter seg mot vekst fasen, heller enn startup-fasen. Velkommen til Share OsloÅpnes i nytt vindu

Hvorfor teamer vi opp?

group of people working around table large overlay

Nordea og Share deler et viktig mål: å hjelpe flere norske scaleups til internasjonal suksess. 

Share ble grunnlagt baser på ideen om å kunne støtte raskt voksende tech-selskaper for internasjonal suksess gjennom å gi bedriftene et miljø som fremmer vekst. Dette sammenfaller med Nordea Startup & Growth sin ambisjon om å fokusere på raskt voksende selskaper 

Hva tilfører vi hverandre?

people working in creative space large overlay

Formålet med samarbeidet er å skape verdi for begge parter. Share representerer en arena for læring og innsikt. Det gjør at vi kan lære av hverandre, og hvor vi som bank kan utvikle vårt tilbud til scaleup segmentet for å være den mest relevante bankpartner.  


Nordea Startup & Growth ønsker å tilføre Share sine medlemmer kompetanse på kapitalstrategi og finansiering, tilby skreddersydde finansieringsløsninger og gi tilgang til et nordisk nettverk.  

Sammen for vekst

hong kong skyline large overlay

Begge parter representerer unik kompetanse og erfaring hver for oss. Vi har derfor stor tro på at samarbeidet kan bidra til å løfte flere norske scaleups til å bli internasjonale suksesser. 

Share x Nordea

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Se mer om hvordan vi i Startup & Growth teamet i Nordea samarbeider med Share om å veilede norske tech-selskaper mot internasjonal suksess!

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager