Leasing vs lån

Hvordan kommer bedriften gunstigst ut av objektsfinansiering? En smart måte å finansiere utstyr kan være alfa omega for overlevelse i et tøft marked. Å betale ut utstyr med en gang, gjør beslag på bedriftens løpende likviditet. Det andre sentrale aspektet ved investeringer i utstyr er den teknologiske utviklingen. Kan investeringsobjektet være utdatert allerede ved neste korsvei?

Utstyr må ofte videreutvikles og endres. Det kan være kostnadskrevende for å bedriften å møte markedets forventning til sluttproduktet. Under har vi listet opp noen fordeler for leasing og kjøp. Objektets karakter og egenskaper, samt bedriftens konkurransesituasjon er variablene i forhold til hva som er den smarteste finansieringsformen. 

Faktorer å vurdere når man må velge mellom kjøp eller leasing: 

 • Summen bedriften betaler
 • Summen bedriften må låne
 • Avskrivningen til objektet
 • Inflasjon og skatt
 • Kostnad for leie
 • Bruk og slitasje for objektet
 • Eierskap og vedlikeholdskostnader

Leasing:

For bransjer i spesielt rask utvikling, er ofte leasing fornuftig for å kunne være fleksibel mot endringer som må gjøres. For investeringer som gjøres med kort horisont, er så og si alltid leasing mest kostnadseffektivt. Objekter med stor slitasje, avskrives svært rask. Leasingavtaler inkluderer ofte andre tilleggstjenester og serviceavtaler, som trygger for bedriften og reduserer behovet for internt vedlikeholdspersonell. 

Kjøp:

For investeringer med varighet inntil 3 år, vil trolig et lån lønne seg. Når utstyret helt ut eies av bedriften, står man friere for å gjøre endringer underveis. Ved eventuell reparasjon eller bestilling av erstatningsdel, står bedriften mer selvstendig og beslutningstagningen kan fattes raskere.

Avtal møte med rådgiverÅpnes i nytt vindu

Factoring

Vi tar over oppfølgingen av din bedrifts utestående fordringer og finansierer opptil 90 % av disse. I nært samarbeid med deg og din bedrift tar vi oss av det administrative arbeidet, slik at du kan bruke tiden på dine kunder og din bedrift.

 • Frigir midler bundet i fordringene
 • Mulighet til å utvide likviditeten i takt med salget
 • Redusert risiko for tap
 • Bedre styring og kontroll
 • Reduserte kostnader til innkreving
 • Frigjør tid til salg og kundeservice
 • Økte inntekter forsinkelsesrenter

Avtal møte med rådgiverÅpnes i nytt vindu

Depositum vs Garanti

Ofte er beløpet for et depositum betydelig for en bedrift. Dette kan føre til at midler bindes og at den løpende likviditeten svekkes. Garanti kan ofte være et alternativ. Ved et depositum vil man få beløpet tilbake ved endt kontraktsforhold, med mindre det skal dekke tapt leie eller skade til utleier. Man kan for eksempel vurdere en garanti fremfor depositum, der hvor man ikke har mulighet eller ser at beløpet på depositumet trekker mye på likviditeten. Det er viktig å forstå hva garantien i hvert tilfelle innebærer, før man inngår avtalen.

Fordeler med garanti:

 • Bedriften slipper å binde opp kapital over lengre tid
 • En tredjepart garanterer for bedriften
 • Den kortsiktige likviditeten styrkes


Fordeler med depositum:

 • Pengene returneres etter leieforhold
 • Ved krav fra utleier, er allerede kapital avsatt
 • Beløpet står på en konto som bedriften er innehaver av

Avtal møte med rådgiverÅpnes i nytt vindu