Det kan være lønnsomt å regelmessig se over foretakets budsjetter og sette av en kontantbeholdning i tilfelle noe skulle skje. Det øker foretakets sjanser for å lykkes. Finn ut hvilke budsjetter du må sette opp, hvordan du kan dra størst mulig nytte av dem og hva du skal ta hensyn til når du beregner hvor stor reserve du trenger.

Budsjettet er din forretningsplan og et flott verktøy som bidrar til å holde foretaket på rett spor. Et godt budsjett viser hvordan endrede forhold påvirker foretaket og er en reell støtte når du skal bestemme deg for hvilke tiltak du vil igangsette. Det finnes ulike former for budsjetter og ulike scenarier som kan benyttes.

Sett opp et driftsbudsjett

Driftsbudsjettet er foretakets finansielle plan. Legg press på budsjettet ved å sette opp tre versjoner basert på ulike scenarier; beste fall, verste fall, og midt mellom de to.  Det vil gjøre det mulig å vurdere hvor godt budsjettet holder skulle det dukke opp utfordringer. Dette innebærer også at du har en reserveplan som hjelper deg med å ta de riktige beslutningene for foretaket hvis ting ikke går som forventet.

Sett opp et budsjett for kontantstrøm

Det er også viktig å sette opp et budsjett i forhold til kontantstrømmen. Nye foretak mislykkes oftere på grunn av problemer med kontantstrømmen enn på grunn av problemer med lønnsomheten.

Et budsjett for kontantstrøm bør inneholde: 

  • Salgsprognoser så langt frem i tid som mulig.
  • Prognoser for penger du regner med kommer inn i foretaket. 
  • Prognoser for penger du regner med går ut av foretaket. 
  • En oversikt over de tre prognosene som viser den samlede kontantstrømmen.

Få mer ut av budsjettene dine

Bruk budsjettene daglig for å ha kontroll på økonomien og kunne oppdage forandring i trendene eller nye risikoer som dukker opp. Det kan utgjøre forskjellen mellom å lykkes og å ikke lykkes. Mange vellykkede foretak avstemmer budsjettene hver eneste måned eller oftere. Finn en rutine som passer deg og avstem gjerne oftere enn du trenger.

Hvor stor kontantbeholdning bør du ha?

En reserve gir foretaket en myk pute å lande på ved eventuelle tøffe økonomiske tider. Bare sørg for å ha balanse mellom tryggheten i en kontantbeholdning og behovet for å gjøre gode investeringer for foretaket. Det er altså viktig å finne rett størrelse på kontantbeholdningen, slik at du bruker foretakets penger på beste mulige måte. 

Fyll inn skjemaet så vil en rådgiver kontakte deg for en prat om likviditetsstyring.

Hvordan finne rett størrelse på reserven

Det er veldig forskjellig hvor stor kontantbeholdning ulike foretak trenger. Her er noen ting du kan vurdere når du beregner hvor mye reserve du må ha:

Tidligere nettoutgifter


En god indikasjon på fremtidens beholdningsbehov er utgifter du har hatt tidligere år. Nettoutgiftene er penger ut minus penger inn fra salg.

Planer om utgifter og uventede kostnader

Ta hensyn til planer og ekstraordinære utgifter, og sørg for å ha beholdning for uventede hendelser som for eksempel utstyr som går i stykker eller at du mister en stor kunde.

Den tiden det tar å få inn penger

Kontantbeholdningen bør være stor nok til å klare utgiftene i like lang tid som det tar å få inn penger. Hvis foretaket ditt er avhengig av å finne investorer eller søke om lån for å få inn penger, trenger du en stor reserve.

Fase i konjunktursyklusen

Se på virksomheten din i dag og gjør en vurdering på hva som kan forandres i løpet av den nærmeste tiden. Innebærer forandringene behov for investeringer, nye lokaler eller flere/færre medarbeider

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager