De fleste bedrifter vil oppleve perioder med en lavere kontantbeholdning, noe som kan begrense muligheten til å innfri eksterne fordringer. Årsakene til dette kan være mange, men det skyldes ofte sesongvariasjoner eller forsinkede betalinger fra egne kunder.

Det er flere gode grunner til å ha fokus på likviditeten. For eksempel er god likviditet en av forutsetningene for vekst. Nedenfor ser du noen konkrete eksempler på hvordan du styrker likviditeten i bedriften.

3 gode råd til bedre kontantstrøm

1. Gode rutiner gir bedre likviditet

Gjennomgå de interne rutinene dine, f.eks. fakturering og betaling av regninger. Utnytter du betalingsbetingelsene godt nok, og har du god oversikt? 

Se på budsjettet og kontroller forbruket fortløpende. Er det ting du overser som tapper reservene?  

Når du har opparbeidet deg gode rutiner, hold fast på dem. Det gir deg god oversikt over inn-og utbetalinger og den aktuelle kassabeholdningen.

2. Snakk med leverandørene dine, og fakturer så snart du kan.

Gjennomgå leverandørkontraktene dine. Kan du få litt lengre betalingsfrister?  

Send ut fakturaene raskt, så får du innbetalingene raskere. Hvem sier at man bare kan fakturere én gang i måneden?

3. Skap automatiserte prosesser

Når du bruker mindre tid på administrasjon, kan du bruke mer tid på aktiviteter som skaper verdi for bedriften.

Med digitale fakturaer er du sikker på at regninger og purringer sendes ut raskt. Og du får bedre oversikt over betalingene.

    

Slik blir du mindre sårbar for sesongvariasjoner

Når vi snakker om sesongvariasjoner, handler det naturligvis om mer enn salg av juletrær og badeballer. Sesonger er i utgangspunktet bransjespesifikke og har en fast syklus. For noen bedrifter er det store svingninger måned for måned, men vanligvis er det sesongbasert.
Vær, ferier og høytider spiller ofte en direkte eller indirekte rolle. Selv om du ikke har tenkt over det, kan svingningene ramme virksomheten din hardt hvis du ikke er forberedt. Kjenner du sesongene godt nok?

Få en oversikt over budsjettet

Hvis du ikke allerede har laget et budsjett, bør du gjøre det.

Budsjettet skal gjenspeile virkeligheten: Hvis du forventer at en viss prosentandel av inntektene dine genereres i bestemte måneder, må du ikke dele den forventede årlige inntekten på tolv for å få et månedlig gjennomsnitt. Før opp inntektene på de månedene du forventer dem. Det er den beste måten du kan se og følge svingningene på.

Vær oppmerksom på likviditeten

Kartlegg bedriftens sesonger. Finn ut av når innbetalingene er lavere enn utbetalingene (regninger, lønn, husleie). Og hvor stor forskjellen er i kroner og øre. Overstiger beløpet i lavsesongen det du har tilgjengelig av kapital på visse tidspunkter?
Tilpass virksomhetens kapasitet til etterspørselen. Forventer du lavere inntekter for eksempel om sommeren, bør du redusere produksjonen. Det er også mulig å kommunisere ovenfor ansatte når det er mest beleilig for bedriften at folk jobber eller er på ferie.

Bygg gode relasjoner til leverandørene

Ved større beløp, forsøk å forhandle om lengre kreditt eller en avbetalingsordning.

Ha eventuelt en uformell innledende samtale med dem. Husk at du er leverandørens kunde. På den måten er dere avhengige av hverandre, og det gir større muligheter for at leverandøren vil strekke seg litt ekstra, om ikke hele tiden, så kanskje i perioder.

Få en økonomisk buffer gjennom et lån eller kreditt i banken

Vi ser på finansiering av sesong- eller konjunkturmessige svingninger som en naturlig og sunn del av virksomheten.

Med et bedriftskort med inkludert kreditt får du enkel tilgang til ekstra likviditet når det er behov for det, med kassekreditt har du også muligheten til å trekke på ekstra likviditet i perioder med varierende inntekter.

Hvis du trenger et større beløp, anbefaler vi at du tar opp et bedriftslån som kan fungere som en solid økonomisk buffer.

Betaler ikke kundene i tide?

Opplever du at kundene betaler for sent, og at du kanskje må purre flere ganger? Dette er noe mange opplever. Forsinkede betalinger presser likviditeten, selv om det kun kan gjelde i korte perioder. Dersom sene betalinger fra kunder blir et gjentakende mønster kan bedriftens muligheter bli begrenset, samt at den økonomiske sårbarheten øker. Heldigvis finnes det verktøy og strategier som kan bedre situasjonen – se under for gode eksempler.

Innfør morarente/forsinkelsesrente på forsinkede betalinger

Det er helt normalt å legge til 1–2 % rente ved for sene betalinger. Finn et passende nivå for bransjen, bedriften og kundegruppen.

Gi rabatt til kunder som betaler før forfall

Gå mot strømmen og gjør noe ekstra for de kundene som betaler i tide. Enten med en spesifikk kontantrabatt eller noe som gir et sterkere inntrykk: en gave eller belønning.

Ta en uformell prat med kundene

Hvis du har et godt forhold til kundene, kan du snakke med dem om betalingsfristene dine. Kanskje passer timingen dårlig med rutinene deres?

Bruk automatisk fakturering - følg opp beløp og forfallsdatoer

Med automatisk fakturering er du sikker på at både fakturaer og purringer blir sendt. Du får beskjed hvis en faktura ikke blir betalt, som også kan være et tegn på at en kunde har økonomiske problemer.

Har du kunder i utlandet?

Hvis du har kunder i utlandet, kan du bruke remburs, importinkasso eller bankgaranti. Det betyr at kunden betaler på forskudd, men at du som selger først mottar pengene når kjøperen har mottatt varene. På denne måten unngår både kjøper og selger risiko.

Skriv ned kredittpolitikken din

Har bedriften din en kredittpolitikk? Lag noen klare rammer og regler for betalingsfristen for nye kunder. Det er alltid smart å ha kredittpolitikken skriftlig

Banken kan hjelpe deg med ulike løsninger

Med en kassekreditt får du muligheten til å trekke på ekstra likviditet i perioder med liten kassabeholdning.

Factoring

Har du hørt om factoring? Factoring er en fleksibel løsning som hjelper deg med å få betalinger fra kundene dine og kan gjøre kredittsalg til kontantsalg. Vær likevel oppmerksom på at factoring i utgangspunktet egner seg best for større bedrifter med en omsetning på minimum 5 mill. NOK, siden de faste administrasjonskostnadene ellers kan bli for høye.

Søk om finansiering

Fyll ut formularet og du vil bli kontaktet av en bedriftsrådgiver.

Søk nå

Spør Nova hele døgnet, alle dager

Kontakt oss

Kontakt oss mandag-fredag 08.00-17.00.
Sperring av bedriftskort: Hele døgnet, alle dager