Neste generasjon

Hardt arbeid må til for å skape en formue, og det krever gjerne både oppofring, tålmodighet og engasjement. I takt med at formuen vokser, må man forsøke å tilpasse seg etter de forpliktelsene den fører med seg. Arver man en formue over natten kan det være sjokkartet, og mens enkelte ser dette som en mulighet til å starte en ny virksomhet, karriere eller å investere i fremtiden, kan andre reagere mindre positivt. Noen velger kanskje å stikke hodet i sanden, mens andre sier opp jobben sin og sløser bort alle pengene. Det er mer sannsynlig med negative reaksjoner i familier som ikke er åpne om sin økonomiske fremtid, men hva gjør man når det er ubehagelig å snakke om penger? Anders Tverdal, Nordea Private Banking Norge, forklarer at det er en komplisert prosess som kan trenge ekstern hjelp.

 – Yngre mennesker har ikke den samme erfaringen og kunnskapen som foreldrene sine, og ønsker derfor å få vite mer. Det kan hende de ikke føler seg klare til å overta familiebedriften eller arve en større formue, og vi mener neste generasjon kan ha stor nytte av oss når de skal forberede seg på dette, sier han. 

Fokuser på ettermælet istedenfor penger

Enkelte barn er kanskje ikke klar over at familien har en formue som de en dag skal overta ansvaret for. Andre har kanskje en formening om det, men de mangler konkret kunnskap om formuen, størrelsen og sammensetningen. I begge tilfeller kan man bringe temaet på banen ved å snakke om hvordan formuen ble skapt, samt opp- og nedturene som har vært underveis. Deretter kan det være lurt å fokusere på kjerneverdiene istedenfor pengene, og fortelle om hvordan disse verdiene preger beslutningene du har tatt på vegne av familien og bedriften. Forklar hvordan beslutningene har påvirket valgene du har tatt og snakk åpent om at du har planlagt å la barna dine arve formuen og hvordan du har tenkt å gripe det an. 

Beskytt familien din

Verdiene og prioriteringene dine bør være avgjørende for hvordan du velger å gi fra deg, og beskytte, formuen din. Hvis du velger å la formuen gå i arv til familien din må du bestemme hvem som skal få hva. Du må også legge en plan for hvordan du vil håndtere konfliktene som kan oppstå om arvingene ikke er fornøyde med fordelingen. Det kan også lønne seg å tenke gjennom hvordan du kan forhindre at arvingene bruker verdiene på en uforsvarlig måte, for eksempel ved å velge å frigi dem over en lengre periode. Det kan spesielt være vanskelig å bestemme seg for hva som skal skje med en familiebedrift. 

Verditilbud til hele familien

Mens skatt, arveregler og inflasjon er viktige faktorer som må vurderes når du planlegger at formuen din skal gå i arv til neste generasjon, er det avgjørende at du forbereder barna dine. Uansett hvor godt utdannet barna dine er, må de likevel ha spesiell kunnskap for å skjønne seg på penger. Du kan bruke hele livet på å bygge opp formuen din, men du kan miste den på et øyeblikk om de du betror den til ikke har investert den tiden som kreves for å passe på den. Private Banking bistår ofte med å forberede de unge på at de skal ta vare på en større formue.

Obs! Godta Markedsføring-informasjonskapsler for å vise denne typen innhold fra Nordea

Øvelse gjør mester

Gi neste generasjon muligheten til å trene på formuesforvaltning. Vurder en gradvis selvstendiggjøring, for eksempel forvaltning av en liten del av formuen eller tildeling av små oppgaver i familiebedriften. 

Anerkjenn deres styrker

La dem selv undersøke ny teknologi eller ivareta investeringer som andre familiemedlemmer ikke er fortrolige med, men som de selv viser interesse for.

Gi nok, men ikke for mye

Gi det mest nødvendige til vedlikehold og støtte, men det er ingen grunn til at de skal få hele kaken. Neste generasjon trenger nok til at de kan gjøre hva som helst, men ikke så mye at de ender opp med å ikke gjøre noe som helst. 

Skap familiens misjon

Et godt tips til planleggingen er å sette seg ned sammen med familien og formulere en skriftlig, felles misjon for familien og familiens formue.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.