Vår rådgivning tar utgangspunkt i deg

Mange ting kan påvirke formuen din. Hendelser i privatlivet eller rundt om i verden kan påvirke den økonomiske situasjonen din. I Nordea Private Banking handler det om å gi riktige råd. 

Hvilke planer har du og familien for fremtiden? Vi samarbeider om å få en oversikt over formuen og mulighetene den fører med seg. Vi ser på hvordan alle de ulike elementene i den personlige formuen din fungerer og tar utgangspunkt i dette for å skape det best mulige økonomiske grunnlaget for deg og familien din.

En surfer i solnedgangen.

La ekspertene gjøre jobben

Hvis du vil gjøre noe annet i livet enn å følge med på verdipapirmarkedet hver dag, og hvis du ønsker at hele eller deler av formuen skal tas hånd om av banken, kan diskresjonær forvaltning være en god idé.

Det innebærer at midlene dine aktivt forvaltes av Nordeas kompetente forvaltere, som gjør at du sparer både tid og energi. Du mottar selvsagt regelmessige rapporter om hvordan porteføljen din utvikler seg. 

Elv som renner gjennom skog

Investeringer med fokus på bærekraft

I Nordea har vi lang erfaring med arbeid med bærekraft, og gjennom vårt internasjonalt anerkjente team av eksperter ligger vi i forkant på området for investeringer hvor vi fokuserer på bærekraft. Dette er kompetanse som du som kunde kan ha stor nytte av, hvis du er interessert i å bidra til å gjøre en forskjell med investeringene dine.

Kontakt oss

Mandag – fredag 08.00-18.00.  

Private Banking

Når du ringer utenfor åpningstid vil du bli betjent av kundeservice Privat. Som Private Banking kunde vil du alltid oppleve å bli prioritert.